Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 17:01

Reviderade föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Från den 1 mars 2022 gäller nya föreskrifter om anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 2021:9). De nya föreskrifterna innehåller bland annat justerade gränsvärden för identifiering och förtydligande av begrepp.

Föreskrifterna innehåller bland annat nya definitioner och tydliggöranden av begrepp som berör flera sektorer. I sektorn finansmarknadsinfrastruktur har dessutom värdepapperscentraler och clearingverksamhet tillkommit som samhällsviktiga tjänster.

I energisektorn har gränsvärden för identifiering enligt föreskrifterna ändrats. Ändringar har också gjorts avseende vad som är samhällsviktiga tjänster rörande gas.

Enligt 3 § NIS-förordningen får MSB meddela föreskrifter om vilka tjänster som är samhällsviktiga tjänster enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Föreskrifterna ska enligt samma paragraf uppdateras minst vartannat år. MSB har därför den 7 december beslutat om nya föreskrifter.

De nya föreskrifterna träder ikraft den 1 mars 2022.

MSBFS 2021:9 Anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Publicerad: 14 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 17:01

Senast granskad: 14 december 2021

Till toppen av sidan