Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:35

Rapport möte med FN:s subkommitté för transport av farligt gods (FN-rekommendationerna)

Här kan du ta del av rapporten från det senaste mötet med FN:s subkommitté som hölls i december.

Rapporten rör bestämmelser för transport av farligt gods som berör alla transportslag (FN-rekommendationerna).

Sveriges rapport finns att läsa på webbsidan för mötesanteckningarna.

FN:s subkommitté (TDG)

Publicerad: 10 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:35

Senast granskad: 10 december 2021

Till toppen av sidan