Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:47

Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar förlängs ytterligare ett år

Kommuner får genom överenskommelser ersättning av staten för att genomföra uppgifter kopplat till civilt försvar i lagen om kommuner och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

MSB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse för perioden 2018-2020 vilken förlängdes att gälla även 2021. Överenskommelsen förlängs nu med vissa justeringar att gälla även för 2022. Anledningen till att överenskommelsen förlängs är att den pågående pandemihanteringen inneburit att prioriterade uppgifter i överenskommelsen inte har kunnat genomföras som planerat.

Möjlighet för kommunerna att vidta åtgärder

Förlängningen ger möjlighet för kommunerna att vidta åtgärder enligt överenskommelsen för att nå en grundnivå för att samlat kunna ta nästa utvecklingssteg. För perioden från och med 2023 så påbörjas redan under våren 2022 en större översyn av de olika överenskommelser som MSB ansvarar för.

– Det är bra att vi tillsammans med SKR har kommit överens om en förlängning med vissa viktiga justeringar inför 2022. Samtidigt ser vi behov av ett mer omfattande arbete inför 2023 med en större samordning mellan olika överenskommelser och en långsiktig och stegvis utveckling, säger enhetschef Niklas Andrén vid Enheten för samordnat stöd på MSB.

Beslutad överenskommelse kommuner civilt försvar 2022

Publicerad: 17 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:47

Senast granskad: 17 december 2021

Till toppen av sidan