Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:54

Nya 90 sekunder-reportage

Årets sista reportage handlar om bränder i laddfordon och om en räddningstjänst som löste sina rekryteringsproblem med en unik lösning.

Bränder i laddfordon

Bränder i laddfordon är en fråga som har debatterats flitigt både inom räddningstjänst och i media. Frågan är högst aktuell och det finns en oro för de giftiga gaser som kan bildas när litiumjonbatterier brinner.

Forskningsinstitutet RISE har därför utfört ett antal fullskaleförsök på laddfordon och på FOI har man tittat närmare på riskerna för hudexponering.

Räddningstjänsten Söderåsen, från heltid till deltid

Räddningstjänsten Söderåsen hade under en längre tid brottats med rekryteringsproblem av deltid och stor omsättning av dagtidspersonalen.

I slutet av 2020 åtgärdades problemen genom att omvandla deltidsstationen i Klippan till en kombinerad hel- och deltidsstation med tonvikt på heltid. En unik eller åtminstone ovanlig lösning.

Se reportagen i 90 sekunder Play

90 sekunder är en serie erfarenhets- och utbildningsfilmer som främst vänder sig till blåljusmyndigheter som räddningstjänst, polis och ambulans. Syftet är att förmedla kunskaper, erfarenheter, nyheter och tips från verkliga händelser och insatser. 90 sekunder är en prenumerationstjänst.

90 sekunder Play

Publicerad: 10 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:54

Senast granskad: 10 december 2021

Till toppen av sidan