Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:47

Förlängning av multilaterala avtalet angående antal fordon i en transportenhet

Det multilaterala avtalet M 304 om antalet fordon i en transportenhet har förlängts.

Den 17 december 2021 upphör det multilaterala avtalet M 304 att gälla. Det nya avtalet med titel M 342 initierades och undertecknades av Sverige (MSB) den 9 november.

För att avtalet skall träda i kraft krävs att minst två ADR-medlemsländer undertecknar avtalet. Till dags datum har även Norge undertecknat avtalet och M 342 innehåller inga förändringar och är giltigt till och med 16 december 2026.

M 342 innebär att med avsteg från bestämmelserna i ADR, avsnitt 8.1.1, får en transportenhet bestå av mer än en släpvagn (eller påhängsvagn) enligt givna förutsättningar i avtalet.

Publicerad: 9 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:47

Senast granskad: 9 december 2021

Till toppen av sidan