Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:41

Förlägg utvecklingsaktiviteter till MSB:s verklighetslabb

I ett samarbete har Södertörns brandförsvarsförbund och MSB:s utbildningsverksamhet genomfört praktiska försök i den miljö Revinge kan erbjuda som testbädd för innovations- och utvecklingsaktiviteter.

Ett 30-tal teknikutvecklare, svenska brandmän och spansk polis deltog. Försöken genomfördes inom ramen för H2020-projektet INGENIOUS, i vilket Södertörns brandförsvarsförbund ingår.

MSB:s ”verklighetslabb” är ett koncept för hur MSB:s utbildningsverksamhet på ett systematiskt, säkert och kostnadseffektivt sätt kan användas för att stödja organisationers innovations- och utvecklingsbehov.

Så kan verklighetslabbet användas

Verklighetslabbet kan användas till allt från större försök i gränslandet människa-teknik-organisation (MTO) till mindre workshops inom innovation och utveckling för till exempel behovsinventering och idégenerering.

Det kan även utgöra en plattform för forskning, antingen inbäddad i undervisning eller för att nå målgrupper på ett effektivt sätt.

Verklighetslabbets främsta styrka är dess simuleringsförmåga av verkliga situationer och kan därför med fördel användas i kombination med andra mer tekniska testbäddar inom området samhällssäkerhet.

Publicerad: 21 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:41

Senast granskad: 21 december 2021

Till toppen av sidan