Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:10

En säker plats att verka från

I en av de största internationella humanitära insatserna som MSB genomfört har vi tillsammans med FN byggt boende- och kontorslösningar för hjälparbetare på fyra strategiskt utvalda orter i Centralafrikanska republiken. Detta för att stärka FN:s humanitära närvaro i landet.

 • Anläggningarna i Centralafrikanska republiken kommer att hjälpa både FN och andra hjälporganisationer att skapa en stabil närvaro så länge de behövs i landet.
 • Två centralafrikanska byggnadsentreprenörer anlitades för att utföra arbetet och lokal arbetskraft användes på alla fyra byggarbetsplatser.

Insatsen i Centralafrikanska republiken pågick i nästan tre år och är en av MSB:s största internationella humanitära insatser. Under insatsen har vi byggt anläggningar på fyra orter tillsammans med fyra FN-organ. I Bria samarbetade vi med World Food Programme, WFP, med FN:s barnfond UNICEF i Kaga-Bandoro, International Organization for Migration, IOM, i Bangassou och FN:s flyktingorgan UNHCR i Berberati. Centralafrikanska republiken är ett av de högst prioriterade länderna där MSB arbetar för att fler människor ska nås av hjälp.

Att bygga anläggningar på fyra orter parallellt är utmanande i sig och när det dessutom var med olika FN-organ på varje ort var kommunikationen en väldigt viktig del. Bland annat pekades fokalpunkter ut hos varje organ och en tydlig kommunikations- och rapporteringsplan upprättades mellan platscheferna och MSB:s insatsledning på plats samt projektledare i Sverige.  

Viktig förutsättning för hjälporganisationers humanitära närvaro

Den långdragna krisen med återkommande oroligheter i Centralafrikanska republiken har gång på gång drivit människor på flykt. Mer än hälften av befolkningen är i behov av stöd för att klara sin överlevnad. En viktig förutsättning för hjälporganisationernas arbete är att de har en säker plats att bo och verka från där behovet hos befolkningen är som störst.

– Oroligheter i har ökat i området och samtidigt har behovet av FN:s närvaro ökat. Bygget av anläggningen i Kaga-Bandoro har varit viktig för hjälparbetarnas trygghet och säkerhet, säger Farook Adrian Doomun, biträdande landschef hos UNICEF, som var en av MSB:s fokalpunkter för bygget av anläggningen i Kaga-Bandoro.

I Bria har WFP tidigare kunnat verka från FN-insatsen Minuscas militärbas, men det var inte en långsiktigt hållbar lösning. Tack vare anläggningen med boenden, kontor och logistikhub kan de fortsätta att bidra med tillgång till rent vatten och mat till den centralafrikanska befolkningen.

I Berberati, dit många centralafrikanska flyktingar återvänder, och även i Bangassou, har det varit svårare att etablera en plats att verka från. Anläggningarna där kommer att hjälpa både FN och andra hjälporganisationer att skapa en stabil närvaro så länge de behövs i landet.

Lokala arbetstillfällen

Alla fyra byggnationer är huvudsak finansierade av Sida, via MSB med bidrag från respektive FN-organ. Vi har även bidragit med planering och projektering, experter för översyn och genomförandet av byggnationen och elektriker. Två centralafrikanska byggnadsentreprenörer anlitades för att utföra arbetet och lokal arbetskraft användes på alla fyra byggarbetsplatser.

– Ute på plats anställdes lokalbefolkning, flera hundra personer. Allt gjordes för hand och de som behövde fick utbildning av kollegor på plats. Många av dem hade aldrig fått chansen att jobba eller utbilda sig tidigare och nu har de lärt sig ett yrke. Det blir liksom ringar på vattnet, säger Sofie Lindholm, insatschef, MSB. Sofie har varit med i projektet sen det startade, våren 2019. Då arbetade hon med ritningar för anläggningarna. Sen dess har hon varit både byggprojektledare och insatschef under insatsen gång.

– Att veta vad det vi har varit med och byggt kommer att används till gör mig stolt. Folk kommer ha nytta av de i många, många år fram över, säger Sofie Lindblom, insatschef, MSB.

Om insatsen

MSB har stöttat med projektledning och projektering vid bygget av fyra anläggningar i Centralafrikanska republiken. Insatsen är finansierad av FN och MSB via SIDA. Den totala budgeten för projektet är beräknad till 135 miljoner svenska kronor, där SIDA stod för 108,2 miljoner.

I Kaga-Bandoro har MSB byggt följande tillsammans med UNICEF

 • 26 arbetsplatser
 • 32 sängplatser i ett nödboende
 • 16 gästarbetsplatser med internetuppkoppling
 • 24 boenden för humanitära hjälparbetare

I Berberati har MSB byggt följande tillsammans med UNHCR

 • 12 boenden för humanitära hjälparbetare
 • 34 arbetsplatser
 • 10 gästarbetsplatser med internetuppkoppling

I Bangassou MSB byggt följande tillsammans med IOM

 • 9 boenden för humanitära hjälparbetare
 • 20 arbetsplatser
 • 24 gästarbetsplatser med internetuppkoppling

I Bria MSB byggt följande tillsammans med WFP

 • 10 boenden för humanitära hjälparbetare
 • 28 arbetsplatser
 • 14 gästarbetsplatser med internetuppkoppling
 • 1280 kvadratmeter lagerlokaler
Publicerad: 3 december 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:10

Senast granskad: 3 december 2021

Till toppen av sidan