Vår ambition med denna vägledning är att samla evidensbaserade råd för hur man kan arbeta med främst beteendepåverkande kommunikation under kriser. Råden tar avstamp i bland annat risk- och kriskommun...