Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 augusti 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:16

Nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst från 2022

MSB har utvecklat nya ledningsutbildningar för kommunal räddningstjänst som ersätter de nuvarande ledningsutbildningarna från och med 2022. Syftet med de nya utbildningarna är att bidra till en ledningsutbildning anpassad till nutidens och framtidens räddningstjänstorganisationer.

Utvecklingsarbetet har skett i mycket nära samarbete med projektet för ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst, ELS, men även utredningar, förändrad lagstiftning och kommande föreskrifter har varit katalysatorer för utvecklingen av de nya utbildningarna.

MSB har haft löpande dialog med räddningstjänsten under utvecklingsarbetets gång för att säkerställa att de nya utbildningarna går i takt med de utvecklingsarbeten som räddningstjänsten själva bedriver för att stärka ledningen av kommunal räddningstjänst.

– Det känns oerhört glädjande och spännande att kunna lansera ett helt nytt utbildningssystem inom området ledning av kommunal räddningstjänst, säger Anders Forsell, projektledare för utvecklingsarbetet. Vi är ödmjuka inför starten under våren 2022 med allt var det innebär med att sjösätta helt nya kurser, både för branschen och för oss som utbildningsorganisation. Vi kommer löpande utvärdera arbetet allteftersom de nya kurserna genomförs. Alla är måna om att vi som myndighet ska leverera och genomföra utbildning med hög kvalitet som taktar med den utveckling som sker ute i landet. Dialogen mellan MSB och räddningstjänsten om det nya utbildningssystemet kommer därför att fortsätta under hösten, avslutar Anders Forsell.

Utbildningssystem med modulbaserad struktur

Utbildningssystemet för ledningsutbildningar har tonvikt på uppgifts- och insatsledning, samt larmskedet och systemledning, hur dessa samverkar och vad som kan ses som specifikt för respektive område.

Utbildningssystemet bygger på en modulbaserad struktur där olika kurser kan genomföras steg-för-steg eller som paket beroende på vilka typer av behov som bland annat räddningstjänstorganisationen har utifrån ledningspersonal och kompetensprofil.

Utbildningsystemet är indelade i huvudsak tre spår; Ledningskurs 1-3.

imagew19y.png

Arbetsgrupp för utvecklingsarbetet

Utvecklingsarbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med representanter från MSB:s utbildningsorganisation i form av handläggare och lärare samt representanter från kommunal räddningstjänst. En referensgrupp, utsedd via Räddningstjänstrådet, har också varit kopplad till arbetet.

Dialogmöten

För att sprida kunskapen om de nya ledningsutbildningarna har ett antal dialogmöten för kommunal räddningstjänst arrangerats under våren och sensommaren. Dialogmötena som fokuserar på att sprida information om de nya ledningsutbildningarna, berör också antagning och urval. Dialogmöten aviseras i MSBs kalender.

Antagning från den 1 september 2021

Antagningen till utbildningarna under Ledningskurs 1, vars första tillfälle ges våren 2022, öppnar den 1 september 2021.

Under våren 2022 öppnar antagningen för utbildningarna i Ledningskurs 2 och det första tillfället ges hösten 2022. Under 2023 kommer antagning till utbildningarna i Ledningskurs 3 att öppna.

Mer detaljerad information om, samt anmälningsformulär till det nya utbildningssystemet:Utbildningssystemet för ledningsutbildning för kommunal räddningstjänst (msb.se)Från och med 2022 ges inte längre utbildningarna Räddningsledare A (RälA) och Räddningsledning B (RälB)

Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer påverkas inte av det nya utbildningssystemet för ledningsutbildningar.

Publicerad: 30 augusti 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:16

Senast granskad: 30 augusti 2021

Till toppen av sidan