Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 augusti 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:47

Ny webbkurs utvecklar dina kunskaper om samhällets krisberedskap

Du som på något sätt arbetar med att förebygga och hantera samhällsstörningar kan nu på ett enkelt sätt få grundläggande kunskaper om samhällets krisberedskap.

Utbildningen bygger på de gemensamma grunderna för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. Det är de grunder som gör att alla inblandade kan både tänka och arbeta på liknande sätt. När alla har samma grunder får vi de bästa förutsättningarna för att kunna arbeta tillsammans när det kommer till att hantera händelser och använda samhällets resurser effektivt.

– Det finns många utbildningar om krisberedskap både hos MSB och andra, till exempel frivilliga organisationer, men den här utbildningen fokuserar särskilt på samhällsaktörernas samverkan och på de gemensamma grunderna för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, säger Jennie Virén, utbildningsutvecklare på MSB.

– Kursen kan ses som en introduktion och grund för fortsatt lärande och vi hoppas också att andra utbildare kan ha nytta av utbildningen och hänvisa till den. 

Består av tre delar

Kursen tar cirka 45 minuter att genomföra och består av tre delar:

  • Del 1: En kortfattad introduktion i hur samhällets krisberedskap fungerar.
  • Del 2: Vad som ska skyddas, vilka principer och regler som gäller, vem som har ansvar, hur samhällsstörningar förebyggs samt hur man hanterar händelser och de negativa konsekvenser som kan uppstå.
  • Del 3: Ett scenario där du kan fördjupa dig i aktörsgemensam hantering vid en samhällsstörning.

Samhällets krisberedskap - webbkurs

Publicerad: 26 augusti 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:47

Senast granskad: 26 augusti 2021

Till toppen av sidan