Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 april 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:01

WIS får modul för SMHIs vädervarningar

I höst lanseras vädervarningsmodulen i WIS, en helt ny modul för hantering av beslutade och föreslagna vädervarningar och meddelanden från SMHI.

I oktober planerar SMHI att gå över till ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar. I det förnyade systemet utfärdas en varning när vädret väntas medföra konsekvenser eller störningar i samhället. 

Nu är det dags för dig som använder WIS, webbaserat informationssystem, att lägga in prenumerationer i WIS för att få meddelandeutskick om det som du och din aktör önskar bevaka.

WIS får en central roll

För de varningstyper där SMHI bedömt att beslutsunderlaget kan bli bättre med hjälp av dialog med lokala och regionala aktörer integreras samverkan i beslutsprocessen. I samband med övergången införs nya arbetssätt där WIS får en central roll för informationsdelning kring vädervarningar och för samverkan mellan SMHI och länsstyrelserna.

Vädervarningsmodulen i WIS

Vädervarningsmodulen i WIS har tagits fram i ett samarbete mellan MSB och SMHI. Den är synlig för nationella och regionala aktörer i WIS. I WIS framgår föreslagna och publicerade varningar samt publicerade meddelanden. Typ, omfattning och nivå på varningen visas också.

Så här kommer modulen att användas:

  • SMHI presenterar förslag till vädervarning med tillhörande varningsunderlag och en begäran om ställningstagande av berörda länsstyrelser. 
  • Länsstyrelserna gör ställningstagande till SMHIs varningsförslag utifrån länets påverkansbedömning.
  • SMHI publicerar beslutade varningar. 
  • SMHI skickar i efterhand en begäran kring utvärdering av vädervarningen till berörda länsstyrelser som besvarar frågorna i WIS.

I kartan i WIS visas aktuella varningar i form av färgmarkeringar; gul varning, orange varning och röd varning.

Meddelandeutskick i WIS

Beroende på vilken aktör du tillhör och vilka rättigheter er WIS-aktörsadministratör har delat ut har du olika tillgång till information. 

Alla användare i WIS kan ställa in sina meddelandeutskick för publicerade varningar och meddelanden från SMHI, men det är endast nationella och regionala aktörer i WIS som kan se vädervarningsmodulen. 

Du kan läsa mer om rättigheter och meddelandeutskickens innehåll i Nationell vägledning för vädervarningar – samhällsaktörernas arbete, alternativt gå Grundutbildning Samhällsaktörer. Materialet finns på SMHIs webbsida.

Om förnyade konsekvensbaserade vädervarningar – Samlad information från SMHI för samhällsaktörer (smhi.se)

Utbildningsmaterial från MSB och SMHI

I utbildningsmaterialet för den nya vädervarningsmodulen finns viktig information för dig som WIS-användare. Här hittar du bland annat en instruktion om hur du ställer in meddelandeutskick för vädervarningar.

Skärmklipp WIS SMHI vädervarningar. Lista med föreslagna vädervarningar. Text vid markör: Vind, 1, gul färgmarkering. Påverkansbedömning pågår. Till höger i bild: Sverigekarta där Värmland är markerat med gul färg Vädervarningarna beskrivs i text och visas i kartan i WIS.

Mer information

MSB

Besvarar frågor som rör användarhantering i WIS.

Kontakta WIS-support: wis@msb.se

SMHI

Besvarar frågor som rör införandeprojektet och de förnyade vädervarningarna. Kontakta Camilla Palmér, huvudprojektledare för konsekvensbaserade vädervarningar. Camilla Palmér är även kontakt för extern samverkan i samband med införandeprojektet.

E-post: camilla.palmer@smhi.se, telefon: 070-096 0002

Länsstyrelsen

Besvarar frågor som rör länens arbete med information och samordning vid vädervarningar samt länens WIS-hantering. Kontakta respektive länsstyrelses kontaktperson för införandeprojektet.

WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information. Varje aktör äger sin egen information och väljer själv vilka man vill dela den med.

WIS − webbaserat informationssystem

Publicerad: 6 april 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:01

Senast granskad: 22 april 2021

Till toppen av sidan