Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 april 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Säsongen igång för bevakning av skogsbränder från luften

Under april månad startar säsongen för de skogsbrandsbevakande flygplanen i många län. Skogsbrandsbevakning med flyg görs för att så tidigt som möjligt upptäcka bränder i skog och mark innan bränderna hunnit växa sig stora.

Länsstyrelsen i Skåne har sedan 1 april de skogsbrandsbevakande flygplanen redo och bevakar dagligen om den rådande torkan eller andra förutsättningar i länet medför behov av att genomföra skogsbrandsbevakning med flyg.

– De skogsbrandsbevakande flygplanen ger ju en fenomenal överblick över skog och mark. Skogsbrandsbevakningen utförs enligt schema av de flygklubbar i Skåne som är anslutna till Frivilliga Flygkåren från 1 april till 30 september. Under 2020 genomfördes 72 flygpass och de lyckades upptäcka en brand och bistå med lägesbild och orientering vid två bränder, säger Carl-Axel Stenberg, brandingenjör vid Länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen beslutar med stöd från MSB:s riktlinjer

Länsstyrelserna får pengar från MSB för att kunna bedriva arbetet med skogsbrandsbevakning från luften. Länsstyrelsen har ansvaret att handla upp och beslutar enligt MSB:s riktlinjer om bevakning med flyg ska bedrivas i länet. Därefter beslutar länsstyrelsen om omfattningen av bevakningen, till exempel om flygslingornas uppläggning och hur ofta bevakning ska utföras.

– I Skåne har vi en förutbestämd flygslinga för bevakning och man spanar runt hela horisonten efter rök eller brand från kl. 14.00 till cirka kl. 16.00 varje dag som flygövervakning beställts, säger Carl-Axel Stenberg vid Länsstyrelsen Skåne.

Sänker kostnaden för stora räddningsinsatser

Skogsbrandsbevakning med flyg genomförs för att man så tidigt som möjligt ska kunna upptäcka bränder i skog och mark. 

– Flygplanen kan även guida räddningstjänstpersonal på marken, så att de hittar till skogsbranden. Det gör att branden kan släckas tidigare vilket inte bara räddar egendomar utan även minskar kostnaden för stora räddningsinsatser, säger Rickard Hansen som jobbar på enheten för arbete med naturolyckor och beslutsstödsystem på MSB.

Fakta

Under 2020 upptäckte flygen för skogsbrandsbevakning i Sverige 94 bränder i skog och mark.

Totalt arbetade dessa flygplan 5 151 timmar i luften.

Det kan jämföras med 2019, då upptäckte resursen 91 bränder och sammanlagd flygtid var då 3 752 timmar.

Då startar säsongen för skogsbrandsbevakning i länen

Skåne län 1 april
Dalarnas län 1 april
Blekinge län 1 april
Uppsala län 1 april
Södermanlands län 6 april
Jönköpings län 12 april
Kronobergs län 15 april
Västra Götalands län 15 april
Kalmar län 15 april
Hallands län 15 april
Västmanlands län 20 april
Örebro län 1 maj
Gotlands län 1 maj
Värmlands län 1 maj
Östergötlands län 1 maj
Gävleborgs län 1 maj
Västerbottens län 15 maj
Västernorrlands län 15 maj
Jämtlands län 15 maj
Norrbottens län 1 juni
Stockholms län Har ingen egen skogsbrandsbevakning men deras skogsområden täcks ofta upp av grannlänens flygslingor

 

Publicerad: 14 april 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 14 april 2021

Till toppen av sidan