Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 april 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Rapport om cybersäkerhet i pandemitider

Hotaktörer har utnyttjat att nya tjänster för fjärrarbete ibland har upprättats utan att tillräckliga skydd har funnits på plats. Det konstaterar MSB tillsammans med fem andra myndigheter i rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi.

Konsekvenserna av den pågående pandemin har medfört utmaningar för cybersäkerheten i Sverige. Nya skyddsvärden har uppstått, samtidigt som omställningen till distansarbete ibland har inneburit att nya tjänster för fjärrarbete har fått upprättas utan att tillräckliga skydd har funnits på plats.

Lärdomar och rekommendationer för kommande kriser

I rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi redogörs dels myndigheternas bild av hur hotaktörer har agerat under pandemin, dels hur svenska verksamheter har agerat. Vidare redogör rapporten för några lärdomar och rekommenderade åtgärder för att bygga de skydd som kan komma att behövas vid kriser likt pandemin.

Myndighetsgemensam rapport

Rapporten är framtagen inom ramen för den fördjupade myndighetssamverkan som ligger till grund för det nya nationella cybersäkerhetscentret, NCSC.  Bakom rapporten står

  • Försvarets radioanstalt (FRA),
  • Försvarsmakten,
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),
  • Polismyndigheten,
  • Post- och telestyrelsen (PTS) samt
  • Säkerhetspolisen.

Rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi (pdf)

Rapporten, såväl som tidigare rapporter och mer information om inrättandet av Nationellt cybersäkerhetscenter finns även att ta del av på den temporära webbplatsen för det nationella cybersäkerhetscentret.

Nationellt center för cybersäkerhet

Publicerad: 16 april 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Senast granskad: 16 april 2021

Till toppen av sidan