Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 april 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:56

Konferens för att öka kunskapen om NIS

Kunskapen om NIS-regleringens krav på informationssäkerhet och incidentrapportering behöver bli bättre. Därför anordnar MSB en digital konferens för alla som berörs av regleringen.

I takt med en ökad digitalisering ökar kraven på samhällets informations- och cybersäkerhet. Kunskap om de risker och sårbarheter vi står inför är centralt för att undvika störningar i tjänster som är viktiga för samhällets funktion och ekonomi. Under konferensen kommer därför också NIS-regleringens viktiga koppling till samhällets informations- och cybersäkerhet i stort att lyftas.

–Förutom att höja medvetenheten om NIS-regleringen tror vi också att konferensen kan bidra till ett större kunskapsutbyte mellan MSB, tillsynsmyndigheterna och de verksamheter som berörs av regleringen, säger Linda Ericson, enhetschef på Avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer.

Konferens med blandat innehåll

Konferensen kommer erbjuda ett blandat innehåll med aktuella talare inom informations- och  cybersäkerhet, både på internationell och nationell nivå.

Konferensdeltagarna kommer på förhand ges möjlighet att välja specifikt seminarium efter intresse och kompetensnivå.

Konferensen riktar sig främst till leverantörer av samhällsviktiga-och digitala tjänster som berörs av NIS-direktivet och anordnas digitalt den 19 maj.
Anmäl dig till NIS-konferensen den 19 maj 

Publicerad: 12 april 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:56

Senast granskad: 12 april 2021

Till toppen av sidan