Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 april 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Konspirationsteorier i fokus i ny studie från MSB

Behovet av att identifiera och motverka desinformation, missinformation och vilseledande information kopplat till vaccinering av covid-19 ökar. I en ny studie som beställts av MSB har aktuell forskning om konspirationsteorier kartlagts. Studien visar hur de uppstår och utvecklas, vad de har gemensamt och hur ursprunget till en konspirationsteori kan identifieras.

Pandemin är svår att förstå och ibland att acceptera för en del människor. Det kan utgöra en grund för osäkerhet och rädsla som underlättar för spridningen av konspirationsteorier. Konspirationsteorier bryter ner tillit och påskyndar radikaliseringsprocesser. De kan leda till ifrågasättande av vetenskaplig expertis, misstro mot det politiska ledarskapet, myndighetsutövning och hur ett land styrs.  Det är en snabbväxande samhällsutmaning som utgör ett hot mot hanteringen av covid-19 och i förlängningen vår demokrati.

– Studien är mycket värdefull då den lyfter fram viktig kunskap om både hur och varför vi behöver stärka samhällets förmåga att hantera effekterna av de konspirationsteorier som utmanar målen för vår säkerhet, säger Mikael Tofvesson, chef på Enheten för skydd mot informationspåverkan, MSB.

Studien har kartlagt aktuell forskning om konspirationsteorier, vilken kraft de har att utmana målen för samhällets säkerhet, samt hur de både kan identifieras och bemötas. Studien visar även varför de sprids i samhället, särskilt avseende covid-19.

Forskning som stöd i pandemihanteringen 

Det är första gången en liknande sammanställning görs med fokus på covid-19 i Sverige och som används direkt i krishantering. Studien lyfter fram hur konspirationsteorier utmanar vaccineringen mot covid-19 och genom det skapat ett unikt kommunikationsvärde. Genom sin tydliga berättarstruktur och övertygande retorik utgör konspirationsteorier ett hot mot samhällets krishantering i samspel mellan medborgare och myndigheter.

– Nuvarande situation, då det sprids konspirationsteorier mot vaccineringen mot covid-19 som resulterar i att befolkningen på olika sätt vilseleds är allvarlig. Konspirationsteorier kan även användas av främmande makt för att skapa splittring och undergräva tilliten för våra institutioner. Det är utan tvekan så att vi behöver öka medvetenheten hos allmänheten och myndigheter om detta problem, säger Mikael Tofvesson.

Konspirationsteorier och covid-19: mekanismerna bakom en snabbväxande samhällsutmaning

Fakta: Arbetet med desinformation

Den 22 december 2020 beslutade regeringen att utpekade myndigheter, däribland MSB, ska löpande följa och vid behov hantera missinformation, desinformation och ryktesspridning om vaccination mot covid-19. Studien som har skrivits av professor Andreas Önnerfors, är en del i detta arbete.

Uppdragets målsättning har varit att öka kunskapen om hur konspirationsteorier bidrar till att sprida desinformation och annan vilseledande information i samhället. Studien ska vara ett stöd i den fortsatta pandemihanteringen.

Publicerad: 21 april 2021 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 07:00

Senast granskad: 21 april 2021

Till toppen av sidan