Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:41

VMA-test idag

Idag testar vi VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, populärt kallad för Hesa Fredrik. När du hör Hesa Fredrik betyder det att varningssystemet testas, samtidigt som Sveriges Radio läser upp information om testet.

VMA används:
*vid olyckor och allvarliga händelser, till exempel gasutsläpp eller en stor brand *vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner, till exempel nedfall av radioaktiva ämnen eller problem med att nå 112 *vid krishantering inför och i samband med extraordinära händelser, till exempel förestående dammbrott eller sabotage mot dricksvattenförsörjningen

Läs mer om VMA

Publicerad: 7 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:41

Senast granskad: 7 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan