Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:00

Så påverkas MSB av regeringens budgetförslag 2021-2023

I höstens budgetproposition föreslår regeringen en kraftfull satsning på civilt försvar, sammantaget en miljard ska fördelas 2021. Av det föreslås 50 miljoner kronor till inrättandet av ett myndighetsgemensamt cybersäkerhetscenter, varav 15 miljoner kronor via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

MSB föreslås också få totalt 20 miljoner att fördela för att stärka organisation och ledning, samt 30 miljoner kronor som ska användas för utveckling av frivilliga försvarsorganisationer, inom ramen för satsningen på civilt försvar. 

- Regeringen har ambitionen att göra en kraftfull satsning på civilt försvar under de kommande åren, fördelat på ett antal myndigheter. Det är naturligtvis positivt med en sådan satsning. Men för att nå regeringens mål om en sammanhängande planering av totalförsvaret krävs myndighetsgemensam samverkan. MSB är beredd att fortsätta ta ett samordnande och pådrivande ansvar tillsammans med Försvarsmakten, för att förverkliga det försvarspolitiska inriktningsbeslutet för 2021-2025 som vi räknar med att riksdagen beslutar om senare i höst, säger Dan Eliasson, generaldirektör för MSB.

För 2021 aviserar regeringen ökade medel på MSB:s förvaltningsanslag för att täcka kostnader för nya beredskapszoner för hantering av kärnteknisk olycka respektive utveckling av Rakel generation 2, samt arbetet med civilt försvar avseende medel för att inrätta ett cybersäkerhetscenter och en förstärkning på förvaltningsanslaget för frivilliga försvarsorganisationer. Totalt sett innebär det att MSB går in i 2021 med i stort sett en oförändrad ram då större delen av medelsförstärkningen är riktad till andra aktörer, samtidigt som MSB förväntas få ett antal nya uppgifter i enlighet med regeringens proposition En effektivare kommunal räddningstjänst. Tillskotten är således öronmärkta. Likt övriga myndigheter kommer MSB också få en mindre generell besparing på anslaget. 

Från 2022 föreslås en satsning inom organisation och ledning. Den tillfälliga nivåökning av medel som myndigheten tillfördes genom beslut i riksdagen inför 2019, och har haft sedan dess, kommer att permanentas från och med 2023 (153 miljoner kronor). 

För anslag 2:4 Krisberedskap

Föreslås anslagsförstärkningar 2021-2023 för att stärka arbetet med organisation och ledning, inrättandet av en ny myndighet för psykologiskt försvar samt resurser för fortsatt utveckling av frivilliga försvarsorganisationer. Som aviserat i förra årets budgetproposition kommer anslaget att minska, då medel flyttas till kommunerna för att arbeta med ledning av räddningstjänsten från och med 2021.  

Anslaget för förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

(Anslag 2:2) återgår till den tidigare anslagsnivån strax under 25 miljoner kronor per år.  

Publicerad: 22 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:00

Senast granskad: 22 september 2020

Till toppen av sidan