Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Nordiska krismyndigheterna i möte

De fem nordiska länderna har ett etablerat nära samarbete inom krisberedskap och räddningstjänst. Under det första halvåret 2020 har den samverkan präglats av covid-19, vilket också var huvudtemat vid det senaste mötet mellan generaldirektörer för krismyndigheter i Norden. - Även om länderna har valt olika vägar för att hantera covid-19 fortsätter vårt nära nordiska samarbete, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.
GD Dan Eliasson med kollegor deltar på det nordiska GD-mötet.
GD Dan Eliasson med kollegor deltar på det nordiska GD-mötet.

Generaldirektörerna för krismyndigheter i de nordiska länderna träffas en till två gånger per år för att diskutera och följa upp viktiga gemensamma frågor. Under torsdagen 17 september arrangerades ett sådant möte. Denna gång genomfördes mötet digitalt och fokus låg bland annat på hur länderna kan öka tempot för att utveckla samarbetet inom ett antal utvalda områden. En fråga som – föga oväntat – togs upp under mötet var covid-19.

– Det vi nu behöver göra är att identifiera vilka knäckfrågor vi behöver fokusera på, bland annat efter att ha dragit lärdom av vårens krishantering, säger Dan Eliasson.

Viktiga samarbeten över landsgränserna

Samarbetet mellan MSB i Sverige och motsvarande myndigheter i Norge, Danmark, Finland och Island rör en rad frågor inom räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar. Länderna har regionala samarbeten mellan räddningstjänsterna, utbyter nationella lägesbilder vid kriser och har en gemensam it-incidentberedskap (cybersäkerhet). Exempelvis kan Sverige, Norge och Finlands blåljusmyndigheter kommunicera via sina egna radioterminaler. Dessutom har länderna fördjupat dialogen om frågor som är viktiga för ett modernt civilt försvar.

Under våren har regelbundna möten genomförts mellan de nordiska myndighetscheferna i krismyndigheterna, bland annat för att lösa konkreta problem som uppstått. En viktig faktor har varit att säkerställa att räddningspersonal kan jobba på båda sidor om gränsen, något som försvårats på grund av reserestriktioner mellan länderna. Sedan 1989 finns det nordiska samarbetet Nordred för räddningstjänst, som underlättar ömsesidigt bistånd vid olyckshändelser i fredstid och att påskynda insättandet av hjälpande personal och materiel.

– Vi är överens om att fortsätta vårt unika utvecklingssamarbete i Norden, ta med oss de olika erfarenheter vi har från covid-19 och rikta in oss på hur vi nu ska jobba vidare med hela hotskalan, från olyckor och kriser, men även med beredskap mot antagonistiska hot, säger Dan Eliasson.

Samtal om skogsbrandbekämpning

De nordiska myndighetscheferna diskuterade även EU:s krissamarbete och aktuella initiativ med utveckling av förstärkningsresurser på EU-nivå inom skogsbrandbekämpning, katastrofmedicin och CBRN, som är en förkortning för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

Publicerad: 18 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 18 september 2020

Till toppen av sidan