Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:45

Krisberedskapsveckan flyttar - blir höstkampanj från 2021

Sista veckan i september 2021 är det dags för MSB:s årliga kampanj Krisberedskapsveckan igen. Kampanjen som tidigare infallit under våren, flyttas istället till hösten.

Det är många kommuner och frivilligorganisationer som länge har önskat att Krisberedskapsveckan ska förläggas till hösten. Anledningen är bland annat att de anser att den mörka årstiden lämpar sig bättre för att prata om kriser och beredskap, men också att tidpunkten passar bättre för skolornas planering. Med detta som bakgrund och det faktum att september internationellt är en beredskapsmånad, som Sverige nu anpassar sig till, har MSB beslutat att vecka 39 blir en fast vecka för Krisberedskapsveckan från och med år 2021. 

Positivt gensvar till flytt

MSB har i dialog med kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer frågat om hur de ser på att förlägga kampanjen till sista veckan i september. Så gott som alla som har svarat har varit positiva till den nya tidpunkten. Några har pekat på att den krockar med andra lokala och regionala evenemang.

– Vi är glada över att nu kunna gå ett sedan länge framfört önskemål till mötes och hoppas och tror att vi får en fortsatt stor och bred uppslutning kring kampanjen. Har man redan planerade aktiviteter som samlar många invånare just den veckan så kan det vara ett bra tillfälle att lyfta in kampanjbudskapen, säger Christina Andersson, samordningsansvarig för Krisberedskapsveckan vid MSB. 

Om Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Den genomförs främst av kommuner och frivilligorganisationer, men allt fler föreningar liksom näringsliv deltar. Kampanjen 2020 ägde rum i maj och var anpassad till den pågående pandemin. Den hade fokus på människor som en resurs vid kriser och särskilt människors samarbetsförmåga, kraft och uthållighet under pandemin.

Medvetenhet om kriser har ökat

 – Covid-19 pandemin har fått många människor att reflektera över hur kriser kan påverka dem själva och samhället. Det gör att det finns en medvetenhet och ett intresse för frågor om hur människor kan förbereda sig och bidra när samhället ställs inför svåra utmaningar. Krisberedskapsveckan är ett sätt att möta detta, säger Christina Andersson.

Information om Krisberedskapsveckan

Publicerad: 18 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:45

Senast granskad: 18 september 2020

Till toppen av sidan