Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:28

Kartläggning av behov

Under februari 2020 genomförde MSB en enkätundersökning för att kartlägga behov av uppdateringar och hämta in aktörernas synpunkter på "Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar".

Resultatet från enkäten finns nu tillgängligt och visar att behovet är som störst inom områden för civilt försvar och höjd beredskap. Enkäten visar också att erfarenheter från tidigare inträffade samhällsstörningar och pågående pandemihantering behöver tas tillvara och inkluderas det kommande arbetet framåt.

Många tips

Flera av de som svarade på enkäten delade också med sig av tips på verktyg, mallar och metoder som redan idag används och skulle kunna vara till nytta för flera användare. Det är vi mycket tacksamma över. 

Rapporten finns tillgänglig nu

Vill du läsa mer om vad som kom fram i undersökningen? Nu finns hela  rapporten att läsa.

Vi vill också passa på att tacka alla som hjälpt till att svara på enkäten! Resultatet har gett ett viktigt bidrag till det fortsatta arbetet med Gemensamma grunder för samverkan och ledning.

Har du frågor eller funderingar kan du mejla oss  

Publicerad: 14 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:28

Senast granskad: 14 september 2020

Till toppen av sidan