Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 21 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:55

Finansiering klar för nationellt cybersäkerhetscenter

I den budgetproposition regeringen överlämnade till riksdagen den 21 september 2020 anslås 50 miljoner kronor till inrättandet av ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Som en av de samverkande myndigheter som omfattas välkomnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap regeringens besked som innebär ett steg på vägen mot inrättandet av centret under 2021.

I september 2019 fick Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Säkerhetspolisen i uppdrag av regeringen att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter.

Syftet med centret är att genom samordnat agerande, informationsdelning och kunskapsöverföring ytterligare stärka den nationella förmågan på cybersäkerhetsområdet.

Myndigheterna har sedan tidigare en etablerad och god samverkan inom området och den byggs det nu vidare på. Regeringens besked om finansiering innebär ett steg i processen för att ytterligare fördjupa och konkretisera myndigheternas samarbete, och uppbyggnaden av ett cybersäkerhetscenter kommer att ske stegvis. Att de ekonomiska ramarna för inrättandet av ett center nu är tydliga underlättar den fortsatta planeringen.

Publicerad: 21 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:55

Senast granskad: 21 september 2020

Till toppen av sidan