Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 22 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:15

EU:s nya sjukvårdslager etableras i Sverige

Sverige är, genom MSB, ett av länderna som fått uppdraget att ansvara för EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel. Sjukvårdslagret är en del i utvecklingen av EU:s gemensamma beredskap inom ramen för rescEU.

 Det här är ytterligare ett exempel på hur Sverige är med och bygger vår gemensamma beredskap inom EU, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB. 

Det som MSB har fått i uppdrag av EU att lagerhålla är medicinteknisk utrustning samt personlig skyddsutrustning så som ventilatorer, ansiktsmasker och skyddsrockar. Materiel som ska kunna användas i stora kriser när EU-ländernas egna resurser inte täcker behoven.

– Vi är stolta och glada över att EU har gett Sverige och MSB det här förtroendet. MSB har lång erfarenhet av att jobba med strategisk lagerverksamhet och att snabbt kunna bistå vid kriser. Att vi fått detta uppdrag är ett kvitto på vår förmåga, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

Stort behov bland medlemsstaterna

Utvecklingen av rescEU:s medicinska lagerhållning har varit igång en tid men aktualiserades ytterligare i samband med rådande coronapandemi. Det blev tydligt att det fanns stora behov av den här sortens utrustning bland EU:s medlemsstater. Budgeten för hela uppdraget är på drygt 38 miljoner euro och finansieras uteslutande av EU-medel.

I samarbete med Försvarets materielverk och Socialstyrelsen

EU vill ha en god geografisk spridning av lagren, utöver Sverige kommer lager även placeras i Danmark, Grekland och Ungern. En anledning till att EU valde Sverige för placering av ett av lagren är att MSB är en erfaren myndighet när det gäller lagerhållning och snabba hjälpinsatser, både nationellt och internationellt. MSB har dessutom ett redan pågående samarbete med EU-kommissionen inom strategisk lagerverksamhet då EU:s logistiktjänst finns i Kristinehamn. Samma lager kommer att användas för materielen till EU:s sjukvårdslager.

MSB leder projektet och ansvarar för lagerhållning och uttransport av efterfrågat materiel. Försvarets materielverk, FMV, ansvarar för upphandling och inköp inklusive kvalitetssäkring och leveranskontroll, av bland annat medicinteknisk utrustning och skyddsutrustning. FMV har stor erfarenhet av detta vilket även kommit civilsamhället till del under coronapandemin. Socialstyrelsen stödjer MSB och FMV med kunskap om skyddsutrustning och viss medicinteknisk utrustning och i frågor om lagerhållning av denna utrustning.

Fakta om uppdraget:

  • Uppdraget gäller i fem år med projektstart 1 september 2020.
  • Den totala budgeten är 38,3 miljoner euro varav 33,3 miljoner euro utgörs av inköp av materielen.
  • Den inledningsvisa planerade lagerytan är på cirka 5 000 kvadratmeter.
  • Det finns sedan tidigare EU-sjukvårdslager i Tyskland och Rumänien. Utöver Sverige kommer lager även att etableras i Danmark, Grekland och Ungern.
  • EU:s sjukvårdslager planeras att placeras i anslutning till EU:s logistiktjänst som finns i Kristinehamn.

Om rescEU

  • RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier.
  • Alla förfrågningar om skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning går via EU. Vid behov får Sverige skicka in en förfrågan om stöd, precis som övriga länder.
  • Sverige bidrar sedan tidigare med mindre skopande flygplan och helikoptrar till rescEU.

  • MSB har lång erfarenhet av strategisk lagerhållning, bilden är från vårt lager i Kristinehamn” MSB har lång erfarenhet av strategisk lagerhållning, bilden är från vårt lager i Kristinehamn”
  • MSB har lång erfarenhet av strategisk lagerhållning, bilden är från vårt lager i Kristinehamn MSB har lång erfarenhet av strategisk lagerhållning, bilden är från vårt lager i Kristinehamn
Publicerad: 22 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:15

Senast granskad: 22 september 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan