Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:10

Arbetet med regeringsuppdragen om nästa generations Rakel är i full gång

I juni tilldelades MSB två regeringsuppdrag som är inriktade på Rakels utveckling och framtid. Arbetet med uppdragen pågår nu för fullt på MSB. Bland annat förs dialog med olika parter och det förbereds för upphandling.

– Resan på väg mot nästa generations Rakel pågår. Det blir ett stort lyft för Sveriges krisberedskap när vi väl är i mål. Samhällsviktiga aktörer har väntat länge på det här, säger Mats Persson, verksamheten för Rakel och ledningssystem.

Rakel G2 utredningsuppdrag

Redan i februari 2021 ska det ena uppdraget slutredovisas, Rakel G2 utredningsuppdrag. MSB lägger då fram ett förslag på hur ett utvecklat och säkert kommunikationssystem för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar bäst kan tillgodoses. MSB kommer inom ramen för utredningsuppdraget att peka ut en eller flera aktörer som bör få ansvar för genomförandet. Det är sedan upp till regeringen att besluta om förslaget.

Rakel G2 steg 1

Uppdraget som kallas Rakel G2 steg 1 är inriktat på att senast i september 2022 komplettera Rakel med tjänster för mobil datakommunikation genom en ny teknisk lösning. Det innebär att samhällsviktiga aktörer kommer att kunna jobba effektivare i vardag och kris när de på ett säkert och robust sätt kan skicka och dela dokument och större mängder data, bilder och video. Därigenom ökar samhällsnyttan och i förlängningen även tryggheten för medborgare.

Framtidssäkrade investeringar

Under tiden arbetet med regeringsuppdragen pågår fortsätter MSB att utveckla och investera i nuvarande Rakel.

De investeringar som görs nu är framtidssäkrade på så sätt att de kommer att kunna implementeras i ett framtida kommunikationssystem. Det finns idag inget beslut om att avveckla Rakel, säger Mats Persson.

Regeringsuppdrag om nästa generations Rakel (Rakel G2)

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

Publicerad: 30 september 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:10

Senast granskad: 30 september 2020

Till toppen av sidan