Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Tiotusentals mat- och medicinleveranser i fokus när Dan Eliasson besökte Nacka kommun

Frivilligorganisationers arbete är stort och viktigt. Under onsdagen besökte MSB:s generaldirektör Dan Eliasson Nacka och den lokala rödakorskretsen i kommunen för att ta del av hur frivilligarbetet fungerat där.

Totalt har det under pandemin levererats runt 30 000 mat- och medicinleveranser till människor i riskgrupper i Sverige – tack vare arbetet som frivilligorganisationer gjort tillsammans med företagspartners. 

Pandemin är långt ifrån över och det gäller fortfarande att hålla i och hålla ut. Några av de som gjort en betydande insats under pandemin är ideella organisationer, som har en stark lokal förankring genom sina medlemmar och sin verksamhet. För att stötta landets kommuner i hanteringen av de utmaningar som pandemin innebär för samhället beslutade MSB tidigt under våren att skjuta till finansiering och stärka samverkan i syfte att tillgängliggöra frivilliga förstärkningsresurser. Som en del i satsningen fick Svenska Röda Korset uppdraget att samordna ideell hjälp till stöd för riskgrupper i kommuner där andra lösningar inte räckte till. Det så kallade akutstödet möjliggjordes av en avsiktsförklaring som tecknades mellan MSB, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fem ideella organisationer i mars 2020. Stödformen fick snabb spridning och finns i dag i lite knappt 90 kommuner. Det är ett tryggt sätt att hjälpa riskgrupper med inköp av mat och mediciner. 

30 000 mat- och medicinleveranser

På onsdagen besökte MSB:s generaldirektör Dan Eliasson Nacka, en av de kommuner där stödet aktiverats under pandemin. Under besöket träffade generaldirektören representanter för alla delar av det framgångsrika samarbetet – ideell verksamhet, kommun och näringslivet. 

- Besöket i Nacka visar på kraften i frivilligheten men också på styrkan i att olika delar av samhället sluter upp och hjälps åt. Här ser vi kommunen, frivilliga och samarbetspartners från näringslivet som med både uthållighet och effektivitet organiserat sig tillsammans, säger Dan Eliasson.

Martin Ärnlöv, generalsekreterare på Svenska Röda Korset, deltog under besöket och berättade om resultat och lärdomar från samordningen av stödformen:

- Tillsammans med Svenska kyrkan, Rädda barnen, Sveriges stadsmissioner och Riksidrottsförbundet och många företagspartners har vi sedan i mars genomfört cirka 30 000 mat- och medicinleveranser till människor i riskgrupper. Våra frivilliga fortsätter stötta människor med praktiskt och medmänskligt stöd för att lindra effekterna av pandemin.

Lärdomar från pandemin

Behoven av stöd ser olika ut i olika delar av landet, och lösningarna varierar – anställning av permitterade, samverkan med frivilliga och näringslivet. Sammantaget verkar många krafter för att stärka Sverige under krisen. Avsiktsförklaringen har möjliggjort ett tryggt och bra erbjudande till kommuner i behov av mer förstärkning. Akutstödet har fått en snabb etablering med stor räckvidd över landet och underlättar vardagen för en stor mängd människor i riskgrupp. Det finns mycket att lära här för framtida kriser och att se hur civilsamhällets organisationer kan bidra med avgörande operativa insatser som stärker både samhällets och individens motståndskraft. 

Mer information om frivilligstödet finns på MSB:s webbplats

MSB:s generaldirektör Dan Eliasson besökte Nacka och den lokala rödakorskretsen och Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv
MSB:s generaldirektör Dan Eliasson besökte Nacka och den lokala rödakorskretsen och Röda Korsets generalsekreterare Martin Ärnlöv
Publicerad: 8 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Senast granskad: 8 oktober 2020

Till toppen av sidan