Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:26

Skärpta krav på myndigheters informationssäkerhet

MSB har identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheters informationssäkerhetsarbete och ger nu ut ett föreskriftspaket i tre delar där två föreskrifter uppdaterats och en tillkommit. Föreskrifterna träder i kraft 1 oktober 2020.

Föreskrifterna ställer krav på att statliga myndigheter ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete och rapportera it-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten. Myndigheten har även utfärdat nya föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem. Även andra offentliga och privata organisationer har nytta av föreskrifterna och vägledningarna i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.

Nya föreskrifter och stöd på informationssäkerhetsområdet Systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete

Statliga myndigheter ska bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Kravet har funnits sedan 2009. Krav på incidentrapportering har funnits sedan 2016.

Föreskriftpaketet har tillkommit efter att MSB identifierat behov av tydligare styrning av statliga myndigheternas informationssäkerhetsarbete. Även andra offentliga och privata organisationer har skäl att använda sig av föreskrifterna och vägledningarna i sitt systematiska informationssäkerhetsarbete.

Föreskriftspaketet med information och stödmaterial

It-incidentrapportering för myndigheter

Publicerad: 1 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:26

Senast granskad: 1 oktober 2020

Till toppen av sidan