Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:24

MSB jobbar för hållbara städer och samhällen

MSB kommer att hålla i två sessioner på den så kallade Mål 11 veckan som arrangeras av det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande och Rådet för hållbara städer tillsammans med 18 andra organisationer.

Den 19-22 oktober kan du vara med och stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommunerna för hållbara städer och samhällen. Då arrangeras nämligen Mål 11 veckan med flera olika föreläsningar. MSB är ansvarig för två av sessionerna den 19 oktober:

  • Klimatanpassning för den byggda miljön – verktyg och vägledningar (13.00-14.30)
    Klimatanpassning, risker och möjligheter för den byggda miljön presenteras genom föredrag och diskussioner. Deltagarna får kunskap om vilka nationella riskområden som finns för ras, skred, erosion och översvämning samt ökad kunskap om samordningen av det nationella klimatanpassningsarbetet för byggd miljö som sker. Vägledningar som har tagits fram om risker för naturolyckor och för naturbaserade lösningar kommer också att presenteras.
  • Beslutsstöd för klimatanpassning en brygga mellan forskare och praktiker (15.00-16.30)
    Klimatanpassning behöver inte vara svårt. Hur får man forskare och praktiker att samarbeta för att ta fram beslutsstöd för klimatanpassning? Att som kommun, länsstyrelse eller annan aktör gå in i ett forskningsprojekt kan bli en ”Win-Win” situation för såväl forskare som praktiker. Två forskningsprojekt som MSB finansierar presenterar sina resultat och erfarenheter.

Deltagande är helt kostnadsfritt. Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. De finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Dagarna är digitala och du anmäler dig på formas webbplats

Publicerad: 9 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:24

Senast granskad: 9 oktober 2020

Till toppen av sidan