Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:26

Klimatförändringar ställer krav på ändrade arbetssätt hos räddningstjänst

Räddningstjänsten behöver utveckla förmågan att möta de sårbarheter som samhällets anpassning till ett förändrat klimat innebär. Vid konferensen redovisar vi vilka stöd som finns för att arbeta med detta.

Det är huvudbudskapen i konferensen ”Klimatanpassning - Här och nu” som genomförs digitalt den  6 oktober 2020. MSB arrangerar konferensen tillsammans med Räddningstjänst Västra Götaland och Räddningstjänst Medelpad. Över 200 deltagare har anmält sig. 

– Vi behöver hjälpas åt att ta arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser på allvar, sa Dan Eliasson, generaldirektör, i sitt inledningsanförande. Klimatperspektivet måste tydligare tas in i risk- och sårbarhetsanalyser och andra viktiga styrdokument i kommuner och regioner som översiktsplaner, kommunala handlingsprogram och beredskapsplaner.  

Han konstaterade att vassare risk- och sårbarhetsanalyser också är en generell lärdom av arbetet med att hantera coronapandemin.

Klimatperspektivet förtydligas i kommunala handlingsprogram

Även i de kommunala handlingsprogrammen behöver klimatperspektivet göra större avtryck.

– För att lyckas med det kan räddningstjänst jobba med att ta in kunskap från nya håll och ta nya kontakter med andra inom kommunen, i andra kommuner, samverka med länsstyrelsen och använda beslutsunderlag och vägledningar som bland andra nationella myndigheter tar fram, fortsatte Dan Eliasson.

Utveckla förmågan att möta konsekvenser av ny teknik

Det tredje viktigaste budskapet handlar om att hantera konsekvenserna av att samhället ställs om för att bli mer klimatvänligt. 

– Ett konkret exempel är att vi får fler fordon drivna med andra drivmedel än bensin och diesel, el- och gasfordon. Det ställer krav på att räddningstjänsten utvecklar teknik för att hantera trafikolyckor när denna typ av fordon är inblandade. Det ställer krav på anpassning till nya risker, nya olyckstyper. Utvecklingen går fort.

Nationella myndigheter har stöd att erbjuda räddningstjänst

Många beslutsunderlag och verktyg finns, bland annat i form av identifiering och karteringar av risker. På konferensen ges många exempel på stöd som SMHI, Statens geotekniska institut (SGI), Trafikverket, Boverket och MSB tagit fram. MSB rekommenderar att kommunal räddningstjänst använder sig av dessa. 

MSB fördelar även årligen bidrag till kommuner för förebyggande åtgärder mot naturolyckor, som kommunerna kan ansöka om.

 

Publicerad: 6 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:26

Senast granskad: 6 oktober 2020

Till toppen av sidan