Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 1 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:22

Nätfiske i fokus under årets Tänk säkert-kampanj

Nu startar den europeiska informationssäkerhetsmånaden där MSB och polisen är drivande och stora delar av it-Sverige sluter upp. Årets kampanj fokuserar på att uppmärksamma allmänheten och mindre företag att skydda sig mot nätfiske, skaffa mer säkra lösenord och hålla ordning på sina kortuppgifter.
  • Tänk säkert - skydda din viktigaste information
  • Tänk säkert - skydda din viktigaste information
  • Aktörer som arbetar med Tänk säkert-kampanjen
  • Aktörer som arbetar med Tänk säkert-kampanjen

I en undersökning MSB gjort tillsammans med Enkätfabriken i september visar det sig att en fjärdedel av svenskarna oroar sig för att bli utsatta för it-relaterad brottslighet och nästan en femtedel uppger att de redan har blivit utsatta. I årets undersökning ställdes också en del nya frågor gällande den rådande situationen med coronaviruset och sju procent anser att deras oro för att bli utsatta för IT-brottslighet har ökat.

Hälften av de svarande anser dock att deras digitala närvaro inte ändras i någon större grad, åtta procent har vidtagit fler eller andra åtgärder för att skydda sig mot it-brottslighet till följd av rådande situation med covid-19 och 15 procent har fått mejl eller SMS från en okänd avsändare där personen misstänkt att syftet varit att utnyttja rådande situation med covid-19.

Digitaliseringen ökar snabbt och påverkar i hög grad enskilda individer och samhället som helhet. Det gör att det är nödvändigt att lägstanivån på samhällets informations- och cybersäkerhet höjs. Resultatet av enkäten visar att det fortfarande finns ett stort behov av en kampanj som Tänk säkert för öka medveten kring it-säkerhet. 

– MSB tillsammans med polisen uppmanar allmänheten att vara extra uppmärksam så att du inte blir utsatt för skadlig kod eller nätfiske. Att säkra dina lösenord och vara mycket försiktig med dina kortuppgifter är det första du ska göra, säger Marianne Rilde Björkman, it-säkerhetsexpert på MSB. 

Om kampanjen  

  • Varje år i oktober går informationssäkerhetsmånaden under temat Tänk säkert. Kampanjen syftar till att öka medvetenheten och skapa säkrare beteenden i ett alltmer uppkopplat samhälle. Kampanjen vänder sig till både privatpersoner och de mindre företagen. 
  • Temat för kampanjen i år är så skyddar du dig mot skadlig kod och nätfiske. 
  • MSB ansvarar för kampanjen som genomförs i nära samarbete med polisen. Dessutom medverkar över 20 samarbetspartners från privata och offentliga sektorn, som sprider budskapen vidare.
  • MSB erbjuder i år fem webbinarier med olika inriktningar och nyttiga råd om informationssäkerhet. Material och information finns på msb.se. 
  • Följ gärna hashtaggarna #tanksakert eller #securitymonth för att se alla samverkansparters aktiviteter i sociala medier. 

EU:s informationssäkerhetsmånad

Oktober är också EU:s informationssäkerhetsmånad (European Cyber Security Month - ECSM) och arrangeras av EU:s byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa). Syftet är att öka medvetenhet om informations- och cybersäkerhetsfrågor hos allmänheten och hos företag. 

EU:s informationssäkerhetsmånad har funnits sedan 2012 och Sverige har deltagit genom MSB i ett antal år. 

Publicerad: 1 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:22

Senast granskad: 1 oktober 2020

Till toppen av sidan