Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 23:01

FN-möte om regler för transport av farligt gods

Inför det kommande mötet med FN:s arbetsgrupp för transport av farligt gods på väg 9-13 november är du välkommen att lämna synpunkter på de förslag som ska diskuteras på mötet. Förslagen kan medföra ändringar i 2023 års utgåva av ADR.

Vi har sammanställt förslagen som kommer att diskuteras på mötet. Du är välkommen att lämna synpunkter till och med 6 november.

Dokumentet finns på webbsidan för FN-mötet WP.15.

WP.15-möten

 

Publicerad: 27 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 23:01

Senast granskad: 27 oktober 2020

Till toppen av sidan