Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 5 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:26

Digitalt seminarium om förändringarna i Lagen om skydd mot olyckor (LSO)

Under hösten 2020 planeras förändringar i lagen om Skydd mot olyckor (LSO). Syftet med förändringarna är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av olyckor. Nu bjuder MSB, Brandskyddsföreningen och Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) in till ett digitalt seminarium om förändringarna 10-11 november.

I lagförslaget planeras MSB få ett ökat ansvar genom förtydligade och ytterligare uppdrag, bl.a. ett antal föreskriftsrätter och möjlighet att fördela och prioritera resurser vid allvarliga olyckor under vissa omständigheter. MSB arbetar redan nu med detta samt med tillhörande stöd till kommunerna.

Under seminariet 10-11 november kommer MSB:s pågående arbete att beskrivas och diskuteras i olika panelsamtal. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Anmäl dig till det digitala seminariet

Publicerad: 5 oktober 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:26

Senast granskad: 5 oktober 2020

Till toppen av sidan