Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 november 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:01

Nytt kommunikationsuppdrag till MSB om covid-19

Med anledning av att smittspridningen har ökat i Sverige under hösten har regeringen gett MSB, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna i uppdrag att gemensamt samordna, stärka och utveckla informationen om pandemin till allmänheten.

För att fler ska följa gällande råd och restriktioner om covid-19 ska Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna och MSB genomföra förstärkta kommunikationsinsatser. Det gäller särskilt införandet av lokala allmänna råd i regionerna.

Kommunikationen bör särskilt vända sig till de grupper och situationer där smittspridningen ökar eller riskerar att öka, och där efterlevnaden av råd och rekommendationer bedöms vara bristande.

– Hanteringen av pandemin, både att begränsa smittspridningen och att begränsa övriga negativa konsekvenser i samhället, är beroende av att alla hjälps åt. Var och en av oss har ett stort ansvar att följa råd och rekommendationer varje dag. Den kraftiga smittspridningen har nu lett till införandet av lokala råd anpassade till regionala behov – och det ställer höga krav på alla ansvariga aktörers förmåga att samordna kommunikationen, säger kommunikationsdirektör Morgan Olofsson.

För att förstärka samordningen av kommunikationen på nationell, regional och lokal nivå ytterligare ska myndigheterna ta fram en gemensam kommunikationsstrategi där det även framgår tydligt att det kan förekomma regionala anpassningar och olika inriktningar. Myndigheterna ska fortsätta att stödja lokala och regionala aktörer vid införande av lokala allmänna råd i regionen.

– Ett gemensamt arbete mellan ansvariga pågår. Gemensamma planer har tagits fram, och stödmaterial i form av mallar och checklistor med syfte att göra stödja verksamhetsansvariga och länsstyrelserna har samlat ihop goda exempel, men vi välkomnar ett tydligt uppdrag som innebär en ytterligare satsning på samordnad kommunikation till allmänheten, säger Morgan Olofsson.

MSB, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har haft en första avstämning om hur arbetet nu ska tas vidare.

– Vi håller nu på att se till att detta kopplar till den operativa hanteringen, att det utgår ifrån lägesbilden och att vi kan samverka mellan olika geografiska nivåer och utifrån våra olika uppdrag där vi på MSB just har rollen att samordna, säger Anneli Bergholm Söder, avdelningschef vid operativa avdelningen.

Den gemensamma kommunikationsstrategin ska redovisas senast 9 december. Effekter av kommunikationsinsatserna ska redovisas löpande och uppdraget ska slutredovisas senast 1 september 2021.

Pressmeddelande om regeringuppdraget på regeringen.seAktuell information finns på den myndighetsgemensamma webbplatsen krisinformation.se. Där finns det också uppdaterad och bekräftad information om vad som gäller för de regioner som infört lokala allmänna råd. Allmänheten kan också ringa 113 13 för frågor angående gällande rekommendationer och råd.

Till krisinformation.se

Publicerad: 10 november 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:01

Senast granskad: 10 november 2020

Till toppen av sidan