Den här rapporten är tredje upplagan Riskbild för oljeolyckor till sjöss i Sverige inom ramen för Sveriges strategi för oljeskadeskydd. Rapporten är utarbetad av Nationell samverkansgrupp för oljeskad...