Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 november 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:39

MSB har lämnat remissvar på psykförsvarsutredningens betänkande

Nu har MSB lämnat in remissvar på psykförsvarsutredningens betänkande ”En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret”. Utredningen är väl genomförd och vi delar utredningens analys av behovet att stärka det psykologiska försvaret. Däremot kommer det innebära väsentliga merkostnader och vara tidskrävande att etablera en helt ny myndighet istället för att verksamheten skulle fortsätta utvecklas som en del av MSB.

Regeringen beslutade 2018 att ge en särskild utredare uppdraget att analysera och lämna förslag om en ny myndighet, med övergripande ansvar för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret.

En av MSB:s experter har deltagit i utredningen,  som lämnades in till regeringen i maj 2020, nu har MSB tillsammans med andra myndigheter inkommit med remissvar.

 

På MSB delar vi utredningens analys vad gäller hotbild och behovet av att stärka samhällets förmåga kring informationspåverkan. Utredningen föreslår att den verksamhet som MSB i dag bedriver kopplat till informationspåverkan ska förstärkas och ges nödvändiga förutsättningar vilket är positivt. Förslaget från utredningen är också att flytta denna verksamhet, och resurser från MSB, för att bilda en ny egen myndighet. Detta ser MSB inte något mervärde av. Att bilda en ny myndighet innebär både väsentliga merkostnader och en risk för att nödvändig utveckling av förmågan inom det psykologiska försvaret fördröjs. MSB anser att utredningen är väl genomförd och ger ett mycket värdefullt bidrag till förståelsen för, och den fortsatta utvecklingen av, det moderna psykologiska försvaret.

 

Om MSB:s arbete med informationspåverkan

Enligt MSB:s regleringsbrev ska myndigheten ”ha en god förmåga att identifiera och möta informationspåverkan och annan spridning av vilseledande information riktad mot Sverige”. I uppdraget ingår också att ”genom kunskapsspridning och stöd till samverkan bidra till övriga bevakningsansvariga myndigheters och berörda aktörers beredskap inom området”. MSB fokuserar arbetet främst på informationspåverkan och påverkanskampanjer från främmande makt och från islamistiska extremister.

MSB:s remissvar

Publicerad: 2 november 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:39

Senast granskad: 2 november 2020

Till toppen av sidan