Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 18 november 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:17

Fler är mycket nöjda med Rakel kundstöd

Årets kundundersökning för Rakel ger gott betyg åt Rakel kundstöd. Undersökningen visar även på en ökad eller förändrad användning av Rakel hos aktörerna under pandemin.

Det som särskilt lyfts fram som positivt med Rakel är driftsäkerheten, tillförlitligheten, täckningen och möjligheten att kommunicera med andra organisationer i ett gemensamt system. Undersökningen visar också att majoriteten av de som varit i kontakt med Rakel kundstöd är mycket nöjda. Enligt svaren är det lätt att komma i kontakt med Rakel kundstöd och personalen ger bra service vid till exempel beställningar, ändringar och felanmälningar.

Ökad Rakelanvändning under pandemin

På frågan ”Använder du Rakel mer eller annorlunda under pandemin?” svarar 10 procent ja i undersökningen och uppger bland annat att fler använder Rakel inom organisationen och att man har utökat antalet radioterminaler. Rakel används för möten, tester och övningar i större utsträckning än tidigare och samverkan med andra aktörer uppges ha ökat.

Vad kan bli bättre?

Önskemål om förbättringar gäller främst områdena täckning och användarvänlighet. Bland annat lyfts täckningsbrist på enskilda platser i framför allt norra Sverige och att det upplevs som svårt och krångligt med talgrupper. Det finns även förväntningar om att exempelvis kunna skicka bilder och sända film som kräver en högre kapacitet för dataöverföring än vad som är möjligt i dagens Rakelsystem.

Tack till alla som svarade!

MSB tackar alla som deltagit i kundundersökningen och arbetar vidare för hög kvalitet och service för Rakels användare.

Återkoppling

I år gavs möjlighet att få återkoppling på frågor och synpunkter kopplade till Rakel, en möjlighet som några passade på att använda sig av.

Kontakta oss gärna om du har frågor om Rakel.

Kontaktuppgifter MSB Rakel

Om kundundersökningen

Kundundersökningen är ett viktigt verktyg för MSB att stämma av vad kunderna tycker om Rakel och Rakel kundstöd. Undersökningen genomförs årligen och ligger till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla Rakel och att hålla hög kvalitet och servicenivå för Rakels användare.

Rakel

Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Med Rakel kan medarbetare med samhällsviktiga uppdrag kommunicera säkert och effektivt i vardag, kris och höjd beredskap. MSB ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av Rakel i dialog med användarna.

Rakel

 

Publicerad: 18 november 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:17

Senast granskad: 18 november 2020

Till toppen av sidan