Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 november 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:30

Film för personer med intellektuell funktionsnedsättning om minskad smittspridning

Myndigheten för delaktighet har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB tagit fram en film om coronaviruset riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF.

Alla, oavsett behov och förutsättningar har rätt att ta del av samhällsviktig information. Under den pågående pandemin fick MSB i våras ett särskilt uppdrag att, tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, nå ut i hela samhället med information om hur vi tillsammans kan minska spridningen av covid-19. Utifrån det uppdraget finns nu en särskilt tillgänglighetsanpassad informationsfilm för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Filmens tre delar tar upp hur vi kan bidra till att minska smittspridningen, varför skyddsutrustning för personal inom vård och omsorg är viktig, trots att den för vissa kan uppfattas som skrämmande, samt att alla har rätt till information.

Sedan i våras samarbetar MSB med bland andra Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier för att se till så att det finns krisinformation som är anpassad för personer med olika funktionsnedsättningar.

– Det är en självklarhet att ingen ska ställas utanför information under en pågående kris. I det arbetet är det viktigt att vi involverar företrädare för målgrupperna och de som är experter på tillgänglighetsfrågor. Samarbetet kring den här filmen är ett bra sådant exempel, säger Teresa Palmquist, enhetschef MSB:s kommunikationsavdelning.

Publicerad: 17 november 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:30

Senast granskad: 17 november 2020

Till toppen av sidan