Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 november 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:32

EU-beredskapen för mindre skopande flygplan avslutas för i år

MSB:s flygande förstärkningsresurser är en del av EU:s beredskap för bränder i skog och mark. Den 31 oktober avslutades EU:s beredskap för året, där bland annat MSB:s mindre skopande flygplan ingår.
– Svensk beredskap utgörs av ett system på flera olika nivåer, varav EU är en. Det är en viktig förmåga att vi kan hjälpa varandra inom EU, säger Petronella Norell, chef för enheten för nationella insatser och civilskydd för på MSB.
Foto: Saab AB, Jörgen Ericsson
Foto: Saab AB, Jörgen Ericsson

Sedan tidigare har MSB upphandlat helikoptrar för brandbekämpning och i år kunde de mindre skopande flygplanen anslutas till den nationella beredskapen för bränder i skog och mark. Flygplanen är en resurs som EU bekostar och som förutom att vara en del av Sveriges beredskap även ingår i rescEU.

Den 31 oktober avslutades EU-beredskapen för i år då den största risken för bränder i skog och mark bedöms vara över. Detta gäller inte enbart de resurser som Sverige är värd för utan även för rescEU inom skogsbrandsområdet i stort. Denna säsong behövde de mindre skopande flygplanen som Sverige är värd för aldrig lämna Sveriges gränser - men arbetet att bygga upp och upprätthålla en beredskap med flygande resurser för skogsbrandsbekämpning är i sig omfattande och har en stor betydelse om det inträffar större skogsbränder.

– För att klara kriser och katastrofer och använda våra resurser på ett effektivt sätt behöver vi samarbeta och hjälpa varandra inom EU. Detta är en EU-finansierad resurs och det betyder att våra flygande förstärkningsresurser är en del av EU:s gemensamma krisberedskap, säger Petronella Norell.

Om ResEU

  • RescEU är ett system med EU-gemensamma resurser som syftar till att förstärka beredskaps- och insatskapaciteten för olika typer av kriser, exempelvis skogsbränder och pandemier.
  • Utöver de mindre skopande flygplanen finns den svenska helikopterberedskapen delvis tillgänglig i rescEU.
  • Den 1 september fick Sverige, genom MSB, Försvarets materielverk och Socialstyrelsen, i uppdrag att ansvara för ett av EU:s beredskapslager för sjukvårdsmateriel inom ramen för rescEU.

Nyhet om beredskapsstatistiken RescEU på europa.eu

Publicerad: 6 november 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:32

Senast granskad: 6 november 2020

Till toppen av sidan