Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 25 november 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:23

Ett steg närmare ny upphandling av helikoptrar

MSB har beslutat att tilldela företaget Heliair Sweden AB uppdraget att tillhandahålla en tjänst med helikoptrar för bekämpning av bränder i skog och mark. MSB kan sluta avtal med leverantören efter tidigast tio dagar.

Det tidigare avtalet med helikoptrar för bekämpning av bränder i skog och mark går ut vid årsskiftet. MSB genomför därför en ny upphandling för att säkra resursen och stödet till kommunal räddningstjänst även de kommande två säsongerna. Inom ramen för kontraktet finns även möjlighet att utlösa en option som gör att avtalet kan förlängas ytterligare två år. 

Totalt var det två leverantörer som skickade in anbud. Båda anbuden uppfyllde de grundläggande kraven i upphandlingen. Den leverantör som MSB valt att gå vidare med har lämnat ett anbud som uppfyllde kraven i upphandlingen och innebär totalt en lägre kostnad för tjänsten.

Nu följer en period på tio dagar, en så kallad avtalsspärr, som innebär att MSB inte får sluta något avtal under dessa tio dagar. Först därefter kan MSB underteckna avtal med Heliair Sweden AB. Senast två månader efter det att avtalet slutits ska Heliair Sweden AB kunna tillhandhålla tjänsten. Det innebär att helikoptrarna ska vara tillgängliga för beställning från MSB från och med skogsbrandssäsongen 2021.

 

Fakta om tjänsten MSB efterfrågat

  • Kravet i upphandlingen är att en leverantör under 2021-2022 ska kunna tillhandahålla minst tio släckande helikoptrar med besättning och nödvändig tillhörande logistik samt en koordineringshelikopter.
  • Sex av helikoptrarna ska ha en kapacitet att släppa minst 1 000 liter vatten per fällning, minimikravet på övriga helikoptrar är 500 liter.

Nyhet om uppstarten av upphandlingen

MSB:s förstärkningsresurser

 

Publicerad: 25 november 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:23

Senast granskad: 25 november 2020

Till toppen av sidan