Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 11 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:57

Uppstart för framtida samarbete mellan ideella organisationer och MSB

Måndag den 9 mars samlades ett trettiotal ideella organisationer på MSB för ett samtal om hur civilsamhället och MSB tillsammans kan arbeta för att stärka krisberedskapen och landets civila försvar. Mötet är starten på ett långsiktigt arbete att hitta goda former för samarbete med fler ideella organisationer.
Samtal i pausen. Från vänster: Emelie Weski, Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, Patrik Schröder, FORUM, Florence Muzito Bagenda, FAMNA, Dan Eliasson, MSB, Ulrika Stuart Hamilton, FAMNA Samtal i pausen. Från vänster: Emelie Weski, Sveriges ungdomsorganisationer, LSU, Patrik Schröder, FORUM, Florence Muzito Bagenda, FAMNA, Dan Eliasson, MSB, Ulrika Stuart Hamilton, FAMNA

MSB:s generaldirektör Dan Eliasson inledde med att alla måste hjälpas åt när allvarliga händelser inträffar i vårt samhälle och att styrkan ligger i att vi planerar och förbereder oss tillsammans.

Kunskap om olika gruppers behov

När samhället nu ökar takten för att stärka krisberedskapen och bygga upp totalförsvaret behövs det ett brett samarbete. Det räcker inte att myndigheter, länsstyrelser, regioner och kommuner samarbetar. Näringslivet och det civila samhället behövs också. MSB ser att ideella organisationer är en viktig samarbetspartner med kompetens, kunskap, engagemang och kanaler till olika grupper i vårt samhälle. Det gäller särskilt grupper som offentliga aktörer inte når tillräckligt bra idag. Civilsamhället har också viktig erfarenhet om behov och perspektiv som myndigheter behöver i arbetet med planering och inriktning

MSB har sedan länge ett mycket nära samarbete med de frivilliga försvarsorganisationerna, som har en särskild utpekad roll på beredskapsområdet, och samarbetar även med några andra ideella organisationer idag. Det civila samhällets bredd, mångfald och värden gör det viktigt att hitta fler att samverka med när samhällsberedskapen utvecklas. Organisationerna som deltog i mötet representerar en stor bredd av det civila samhället, och är ett steg i att vidareutveckla MSB:s arbete med ideella organisationer.

Vad kan ideella organisationer bidra till?

En viktig del av mötet var en diskussion om vad organisationerna själva vill bidra med och hur de vill samarbeta med MSB och andra offentliga aktörer.

Några av de idéer eller tankar som lyftes var:

 • Mobilisera engagerade medlemmar/medborgare. Medverka till kunskapsutveckling genom kommunikation.
 • Engagemang. Empati. Samordning. Organisationsförmåga.
 • Kunskap och erfarenhet om att tillgängliggöra information och kommunikation för särskilda grupper, exempelvis landets 1,5 miljoner hörselskadade och döva i Sverige.
 • Tillgång till lokaler, knutpunkter, mötesplatser och hundratusentals frivilliga medlemmar i kris.som kan hjälpa till vid kris.

På frågan om vad organisationerna behöver för att kunna bidra svarade de flesta resurser och finansiering men även:

 • Tydligt fokus och prioriteringar.
 • Dialog, samverkan, långsiktighet. Få vara med i sammanhang innan det blir kris och efter. Inte bara när det är akut.
 • Forum för erfarenhetsutbyte och nätverkande med andra organisationer samt kunskap och utbildning.

Arbetet fortsätter i olika former

Mötet var inledningen på ett större arbete som MSB bedriver för att nå ut brett till civilsamhället. I framtiden kan detta utvecklas till fler organisationer. Målet är att skapa god samverkan, i olika former. Det är nödvändigt för att stärka beredskapen i vårt samhälle och bidrar särskilt med tillit och skapar förtroende medmänniskor emellan, men också mellan befolkningen och offentliga aktörer. Grunden är att  människor som är organiserade från början gör större nytta inför, under och efter en händelse.

Dan Eliasson avslutade mötet med att upprepa hur viktiga de ideella organisationerna är för att skapa en brygga mellan det offentliga och alla engagerade människor i olika typer av organisationer. Att de ideella organisationerna redan är del av krisberedskapen, men att det nu handlar om att ta nästa steg och omhänderta det stora engagemang som finns.

Deltagande organisationer

 • Brandskyddsföreningen
 • CIVOS, Civilsamhällets organisationer i samverkan
 • Famna, Riksorganisationen för idéburen välfärd 
 • FIKK, Frivilliga insatser vid kris och katastrof
 • Folk och försvar
 • Forum, Idéburna organisationer med social inriktning
 • Folkets hus och parker
 • Friskis och Svettis
 • Fryshuset
 • Hela Sverige ska Leva
 • Hushållningssällskapens förbund
 • Hörselskadades riksförbund
 • LRF, Lantbrukarnas riksorganisation
 • LSU, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
 • Missing People
 • Myndigheten för stöd till trossamfund, SST
 • PRO, Pensionärernas Riksorganisation
 • Riksidrottsförbundet
 • Rädda barnen
 • Scouterna 
 • Sjöräddningssällskapet
 • SLS, Svenska Livräddningssällskapet
 • Studieförbunden
 • Svenska Jägarförbundet
 • Svenska Kyrkan
 • Svenska Turistföreningen
 • Svenskt Friluftsliv
 • Sveriges Frivilliga Brandkårer 
 • Sveriges Kvinnolobby
 • Sveriges Hembygdsförbund
 • Sveriges stadsmissioner
 • Sveriges Sändareamatörer
 • Synskadades riksförbund

Läs om uppdragsersättning till ideella organisationer

Publicerad: 11 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:57

Senast granskad: 11 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan