Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:17

Registrering av nya aktörer i WIS

Informationsdelningen och samverkan i WIS (webbaserat informationssystem) har ökat stort bland aktörerna i samband med hanteringen av covid-19. För att hålla en fortsatt hög supportnivå och snabbt kunna registrera nya aktörer som vill använda WIS har MSB ökat bemanningen för att hantera WIS-ärenden.

Aktörer som önskar få en skyndsam hantering av sin ansökan om att bli aktör i WIS kan meddela detta i rutan ”Övrigt – Meddelande till WIS-supporten” i ansökningsformuläret på MSB:s webbplats.

Registrera ny aktör i WIS

WIS-support dygnet runt

WIS-supporten är som vanligt öppen dygnet runt veckans alla dagar och har nu även utökad bemanning under lördagar och söndagar.

Inloggning och support för WIS

Om WIS

WIS är en portal för Sveriges krisberedskap som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

Samtliga kommuner, regioner, länsstyrelser och bevakningsansvariga myndigheter är anslutna och därtill ett stort antal frivilligorganisationer och privata företag med en självständig roll i krishanteringssystemet.

Myndigheter, kommuner, regioner, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar för samhällets förmåga att förebygga och hantera allvarliga kriser kan ansöka om att bli registrerade som aktörer i WIS.

I samband med hanteringen av coronaviruset använder aktörerna WIS för att dela information mellan sig och samordna aktiviteter nationellt och regionalt.

WIS − webbaserat informationssystem

Öppna verktyget WIS

Publicerad: 17 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:17

Senast granskad: 17 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan