Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 6 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:44

Nytt stöd för kontinuitetshantering

MSB lanserar idag cirka 20 nya eller uppdaterade stöd för dig som arbetar med kontinuitetshantering. Att planera för att kunna upprätthålla sin verksamhet på en tolerabel nivå, oavsett vilken störning den utsätts för.

Kontinuitetshantering handlar om att ta fram en plan B för sin verksamhet.

Med anledning av den nya coronavirussjukdomen covid-19, har MSB även tagit fram ett planeringsstöd som ger vägledning i hur en organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal, varor och tjänster.

Praktiskt stöd i verktygslådan

Det finns en kort animerad film om vad kontinuitetshantering är samt faktablad om kontinuitetsplan och åtgärdsplan. Det finns tydliga dokumentationsmallar, utskrivbart workshopmaterial och checklistor som kan användas både som vägledning för själva arbetet och för uppföljning av genomfört arbete.

– Vi har pratat med olika aktörer och gjort uppdateringar enligt deras behov, säger Alexandra Grundel, MSB.

Bland annat finns fem nya illustrerade  exempel på vad kontinuitetshantering kan innebär för

  • Kommunal räddningstjänst
  • Kommunalt vattenverk
  • Kommunalt boende
  • Sjukresor
  • Akutmottagning

Uppdateringar i tidigare material

Lathunden för kontinuitetshantering är uppdaterad med tydligare uppdelning mellan det arbete som sker på organisationsnivå och det som sker inom respektive  samhällsviktig verksamhet. Exempel på kriteriemodell är tillagd samt begreppet acceptabel avbrottstid har ändrats till maximal acceptabel störningsperiod för att harmonisera med uppdateringen i den internationella standarden för kontinuitetshantering.

- Allt stöd finns samlat på en webbsida och uppdateringen är en del av MSB:s kontinuerliga arbete med att stödja samhällsviktiga verksamheter i arbetet med kontinuitetshantering och har varit planerat sedan länge, säger Ida Kullgren, MSB.

msb.se/kontinuitetshantering

 

Publicerad: 6 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 15:44

Senast granskad: 6 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan