Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:08

Nya föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten och gästande utländska militära förband vid hantering och transport av farliga ämnen

Från 15 april 2020 gäller nya föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten
och gästande utländska militära förband vid
hantering och transport av farliga ämnen.

På senare år har Försvarsmaktens övningar i allt större omfattning involverat gästande militära förband från andra nationer. Det handlar om både svenska och internationella övningar och de varierar i fråga om omfattning och typ.

Föreskrifterna reglerar hur gästande utländska militära förband ska förhålla sig till lagen om brandfarliga och explosiva varor respektive lagen om transport av farligt gods vid övningar i Sverige.

Föreskrifterna innehåller även undantag för Försvarsmakten när myndigheten själv, eller för gästande utländska militära förbands räkning, transporterar farligt gods på väg och järnväg i direkt samband med militära övningar.

MSBFS 2020:2 föreskrifter om vissa undantag för Försvarsmakten och gästande utländska militära förband vid hantering och transport av farliga ämnen

Publicerad: 2 april 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:08

Senast granskad: 2 april 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan