Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 30 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:29

Nu startar informationssatsningen om det nya coronaviruset

Den 24 mars fick MSB i uppdrag av regeringen att genomföra en stor informationssatsning för att nå ut med samordnad information om det nya coronaviruset. Satsningen genomförs tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Målet är att nå så många som möjligt av Sveriges befolkning.

Informationssatsningen har redan startat i mindre omfattning på Facebook och Instagram samt information via Spotify samt radio. En film visades på Facebook och Instagram på svenska och engelska, samtidigt som information gick ut via Spotify samt radio. Sex miljoner människor har redan nåtts via sociala medier samt 600 000 personer i stockholmsregionen via radiosändningar. Informationen i sociala medier kompletterades även med flera språk.

Kommunikationsmålen för satsningen är att människor ska känna till vad man själv kan göra för att bromsa smittspridningen. Den ska också bidra till att människor aktivt och uthålligt vill medverka till att bromsa smittspridningen och begränsa dess samhällskonsekvenser.

Satsning med tre parallella delar

Informationssatsningen består av tre delar, som kommer att pågå samtidigt, för att den ska nå så många som möjligt.

Ena delen är att satsningen kommer gå ut på bred front med annonsering i traditionella- samt sociala medier, bland annat i tidningar, radio, tv samt digitala informationstavlor.

Det finns målgrupper som kan vara svårare att nå, till exempel människor med vissa funktionsvariationer, nyanlända, äldre samt minoritetsgrupper. Därför kommer MSB, som en andra del i kampanjen, arbeta tillsammans med föreningar, trossamfund, frivilligorganisationer och andra myndigheter för att säkerställa att budskapet när så många som möjligt.

Som en tredje del i satsningen fortsätter de regelbundna presskonferenserna som arrangeras tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Där får media en uppdaterad lägesbild från myndigheterna, samt möjlighet att ställa frågor.

Krisinformation.se kommer vara huvudsajten för satsningen genom sin roll att samla bekräftad information från svenska myndigheter.

Läs aktuell och bekräftad information om det nya coronaviruset på Krisinformation.se

Publicerad: 30 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:29

Senast granskad: 30 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan