Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 31 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:03

Nu släpps räddningstjänsternas insatsstatistik för 2019

Varje år publicerar MSB räddningstjänsternas insatsstatistik.
Nu är fjolårets statistik sammanställd - och den visar att räddningstjänsterna larmades ut till närmare 104 000 insatser under 2019. -Det är en minskning från 2018 med ungefär 7 000 räddningsinsatser, säger Mikael Malmqvist på MSB.

Sedan 1996 har MSB publicerat räddningstjänsternas insatsstatistik. Statistiken bygger på att räddningstjänsten själv ska rapportera in hur många larm man haft. Statistiken visar vilka typer av insatser som räddningstjänsten har larmats till och vilka åtgärder som vidtas vid en olycka.

Statistiken för 2019 visar att räddningstjänsten larmades ut till nästan 104 000 räddningsinsatser vilket är en minskning jämfört med de 111 000 räddningsinsatser som rapporterades in under 2018.

- Det är insatser för skog- och markbränder som minskade mest jämfört med 2018. Det beror helt enkelt på att vi hade färre bränder ute i skog och mark under 2019, säger Mikael Malmqvist, som arbetar med statistik på MSB.

Utöver detta utförde räddningstjänsten 24 000 andra uppdrag, exempelvis akuta sjukvårdslarm och hjälp till ambulans.

Ta del av årets insatsstatistikSå rapporterar räddningstjänsterna in statistik

Efter varje räddningsinsats eller akut uppdrag av annat slag dokumenterar räddningstjänsten vad som har hänt och vilka åtgärder som har vidtagits i en händelserapport. Rapporterna skrivs i räddningstjänsternas egna verksamhetssystem och skickas till MSB via en webbtjänst för mottagning och kontroll.

Så kvalitetssäkrar MSB statistiken

MSB lägger ner ett stort arbete på att kvalitetssäkra underlaget från räddningstjänsterna och övervakar löpande inflödet av rapporter från respektive räddningstjänst och kontaktar vid behov berörd statistiksamordnare för att fråga om orsaken till sen inrapportering. MSB följer också upp vissa viktiga statistikvariabler och kontaktar vid behov berörd statistiksamordnare om misstänkta felaktigheter upptäcks. Totalt 99,6 procent av alla påbörjade rapporter har slutredovisats till MSB.

Publicerad: 31 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:03

Senast granskad: 31 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan