Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 17 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:15

Myndighetsmeddelande

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning.

I och med Folkhälsomyndighetens rekommendation så öppnas möjligheten för fjärr- och distansundervisning utifrån den förordning som regeringen fattade beslut om i fredags den 13 mars. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen, yrkeshögskoleutbildningar, universitet och högskolor finns redan i dag möjligheter att bedriva utbildning på distans.

Samtidigt bereder regeringen skyndsamt, tillsammans med riksdagens samtliga partier i utbildningsutskottet, en lag som ger regeringen möjlighet att säkerställa omsorg för barn vars föräldrar har samhällsviktiga arbetsuppgifter om vi skulle hamna i ett läge där grundskolor och förskolor skulle behöva stänga.

Avsändare: Regeringskansliet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skolverket och Universitets- och högskolerådet.

Publicerad: 17 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:15

Senast granskad: 17 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan