Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 2 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:09

MSB:s budgetunderlag för 2021-2023

MSB har överlämnat budgetunderlaget för perioden 2021–2023 till regeringen. Innehållet präglas av att vi närmar oss en ny försvarspolitisk inriktningsperiod.

Förutom egna utvecklingsbehov, behöver MSB ta höjd för andra aktörers behov av stöd i det fortsatta arbetet att utveckla civilt försvar. Totalt äskar myndigheten 588 miljoner kronor i anslagsförstärkningar år 2021, 839 miljoner kronor 2022 och 986 miljoner kronor 2023.

– Det är stora belopp för att vi ska kunna ta de utvecklingsprång som behövs inom hela MSB:s ansvarsområde, men framförallt inom civilt försvar, säger Dan Eliasson, generaldirektör.

Först och främst behövs nya resurser till det utvecklingsarbete inom civilt försvar som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och andra aktörer behöver göra. För det andra behövs satsningar för att utveckla krisberedskapen, sånt som inte ryms inom civilt försvar. Även myndighetens operativa förmåga behöver förstärkas.

Skrivelsen så skapar vi motståndskraft

Samtidigt som MSB lämnar budgetunderlaget till regeringen, så bifogas en särskild skrivelse med ett underlag till regeringen om utvecklingsbehov inom myndighetens ansvarsområde inför nästa försvarspolitiska inriktningsperiod. Skrivelsen har fått namnet ”Så skapar vi motståndskraft”. I den lyfts utvecklingsbehoven inom civilt försvar inom MSB:s ansvarsområde för perioden 2021-2025. Skrivelsen bildar i sin tur ett brett underlag tillsammans med motsvarande skrivelser från 20 andra myndigheter, samt en gemensam skrivelse från länsstyrelserna.

Kostnadsberäkningarna bara inom MSB:s ansvarsområde landar på 900 miljoner kronor i slutet av perioden. I myndighetens budgetunderlag finns därför beräknade kostnader för förväntade behov inför nästa utvecklingssprång avseende civilt försvar.

Flera satsningar inom civilt försvar är stora och kräver politiska ställningstaganden och beslut innan de kan genomföras.

MSB vill understryka att områden där behov av ökad anslagstilldelning finns främst syftar till att utveckla och stärka samhället och aktörerna i systemet och inte specifikt MSB:s verksamhet.

Ladda ner och läs MSB:s budgetunderlag 2021-2023

Ladda ned och läs Så skapar vi motståndskraft

Publicerad: 2 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:09

Senast granskad: 2 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan