Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 10 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:18

MSB försäkrar sig om att samhället planerar för beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB vill nu försäkra sig om att myndigheterna har tagit uppmaningen att beredskapsplanera sin verksamhet, på allvar. Samhället måste stärka sin motståndskraft och förmåga att fungera trots störningar. Det handlar om att myndigheter, företag och organisationer är tvungna att planera för en möjlig förvärrad situation och skapa samarbeten för att samhället ska fortsätta att fungera.

MSB har tidigare uppmanat ansvariga att beredskapsplanera sin verksamhet. Vi begär nu in skarpa svar på hur detta arbete går. 

De som svarar ska utgå från en situation då tjugo procent av ordinarie personalstyrka är borta från arbetsplatsen under sex veckor. Under två av dessa sex veckor är så mycket som fyrtio procent av ordinarie personal borta. Utgångspunkten är att se vad bortfallet ställer till med för att viktig verksamhet i samhället ska fungera.

– Det är viktigt att poängtera att detta inte är en bedömning av hur läget ser ut nu. Fokus ligger på hur myndigheter ska lösa en situation då många i den ordinarie personalstyrkan inte kan komma till jobbet och/eller om det blir brist på varor och tjänster som är viktiga för verksamheten ska fungera, säger Anneli Bergholm Söder.                            

– Alla beredskapsansvariga myndigheter har ansvar för att planera för vad man behöver för att klara sin verksamhet och hur man ska lösa det. Man måste skapa samarbeten för att kunna lösa sin uppgift under större påfrestningar, till exempel genom att ta in tillfällig personal vid en kris eller om möjligt använda frivilliga.

Lång- och kortsiktig planering

De myndigheter som får hemställan uppmanas att redogöra för vilka åtgärder de vidtagit för att säkerställa att de kan bedriva sin verksamhet, om de bedömer att de behöver stöd för av någon annan aktör för att klara detta och om åtgärderna behöver samordnas eller beslutas på nationell nivå. De ska också ange om de ser att det behövs regeländringar eller förtydliganden på nationell nivå och om de har förmåga att ge information och kommunikation till allmänheten.

– Vi kommer så småningom att kunna presentera en aggregerad bild av samhället samlade förmåga att på längre sikt upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna, men inte redovisa några detaljer, säger Anneli Bergholm Söder.

Vi kommer att göra vårt yttersta och vara så öppna som möjligt men vi måste ta hänsyn till vad som kan vara öppet eller inte utifrån rikets säkerhet, då det handlar om beredskapsplanering.

Läs mer om MSB:s arbete med anledning av coronaviruset

Publicerad: 10 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:18

Senast granskad: 10 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan