Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 3 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

MSB föreslår fler utbildade frivilliga och en utökad roll för frivilliga försvarsorganisationer

För att det civila försvaret ska klara sina uppgifter under höjd beredskap bedömer MSB att antalet utbildade frivilliga som förstärker offentliga aktörer från de frivilliga försvarsorganisationerna behöver öka. MSB föreslår i en rapport till regeringen att en första målsättning för utbildade frivilliga bör vara 20 000 till år 2025 och 40 000 till år 2030.

För att nå målsättningen anser MSB att medlen till de frivilliga försvarsorganisationerna bör öka och att myndigheter, regioner och kommuner behöver ta aktivt ansvar som samarbetspartners, uppdragsgivare och möjliggörare.

Rapporten fokuserar på hur offentliga aktörer och frivilliga försvarsorganisationer tillsammans kan möta behov av bland annat rekrytering, utbildning och övning av förstärkningsresurser för civilt försvar.

- MSB bedömer att behovet av personalförstärkning kommer att öka kraftigt inom civilt försvar. Här har de frivilliga försvarsorganisationerna ha en viktig roll eftersom de bidra med utbildade frivilliga inom många viktiga områden. MSB delar Försvarsberedningens uppfattning om en utökad roll för dem, och ser också att ytterligare uppgifter kopplat till skyddsvakter, skydd och omsorg för barn och unga samt skydd av kulturarv är områden där organisationerna och deras medlemmar kan fylla en viktig uppgift, säger Charlott Thyrén, chef på enheten för finansiering av beredskapsutveckling på MSB.

Utvecklingen av den frivilliga försvarsverksamheten inom civilt försvar är en utmaning som kräver mer än enbart ökade medel. Några nyckelfaktorer är tidig dialog, långsiktiga partnerskap och ett utvecklat frivilligperspektiv. Här har MSB en viktig roll att stödja och vägleda men också driva utvecklingen framåt.

Rapporten tar också upp de frivilliga försvarsorganisationernas roll för att öka folkförankring och försvarsvilja, liksom för att öka individens egen beredskap. Det är ett arbete som MSB vill utveckla i dialog med organisationerna och Försvarsmakten.

Regeringsuppdraget har genomförts i samarbete med Försvarsmakten och i dialog med de frivilliga försvarsorganisationerna.

Läs regeringsuppdraget Översyn av de frivilliga försvarsorganisationers roll i totalförsvaret

Frivilliga en viktig del av samhällets beredskap

Det frivilliga engagemanget är en central del av såväl vårt demokratiska samhälle som av den samlade försvarsförmågan. De frivilliga försvarsorganisationerna spelar idag en viktig roll som förstärkningsresurser inom krisberedskap och civilt försvar. De har kompetens inom flera områden och står för en utbildad, övad och kvalitetssäkrad resurs. Genom försvarsupplysning till allmänheten bidrar de även till den folkliga förankringen och försvarsviljan samt ökar individens motståndskraft.

Läs mer om de frivilliga försvarsorganisationerna

Publicerad: 3 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:00

Senast granskad: 3 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan