Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:29

MSB anpassar och leder Krisberedskapsveckan 2020

Med tanke på den belastning som hanteringen av pandemin covid -19 nu utgör, inte minst för kommuner och länsstyrelser, har MSB beslutat att ta en ledande roll i genomförandet av Krisberedskapsveckan. Kampanjens budskap och material anpassas till rådande läge.

Den pågående pandemin och det nya informationsuppdraget från regeringen gör att MSB har beslutat att anpassa genomförande av Krisberedskapsveckan, 11-17 maj, till det uppkomna läget.

Avstämningar med länsstyrelsernas kommunikationsdirektörsnätverk, Sydlänens kriskommunikatörsnätverk samt kommunikatörer vid ett antal länsstyrelser, kommuner och frivilligorganisationer har visat ett man tämligen entydig bedömer att det inte kommer att finnas vare sig tid eller resurser att lägga på planering och genomförande av kampanjen. Samtidigt är det många som ser ett behov av att komma ut med viktig information kopplat till pandemin.

För att avlasta och stödja kommuner och länsstyrelser har MSB därför beslutat att ta ett huvudansvar för genomförandet av kampanjen och anpassa innehållet till den uppkomna situationen.

De anpassade budskapen i Krisberedskapsveckan ska utformas främst för digitala medier och för att kunna fungera oavsett vilket läge landet befinner sig i om sju veckor. Fokus kommer att ligga på att skapa tillit och förtroende. Det kan också handla om att lyfta goda exempel på medmänsklighet, inge förtröstan och visa på att det vi gör och lär oss i dag bygger motståndskraft inför framtiden, men också mer konkret om hemberedskap.

Vi sparar materialet "Hur förberedd är du?" som vi nyligen tagit fram, till kommande år. Kampanjens planerade fokus på krigsfara och totalförsvar tas bort.Det står öppet för alla som vill, att med de resurser man mäktar med, använda sig av det anpassade kampanjmaterialet och delta i kampanjen.

Vi återkommer när vi vet mer.

Arbetsgruppen för Krisberedskapsveckan

Krisberedskapsveckan

Publicerad: 20 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 16:29

Senast granskad: 23 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan