Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:19

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet

För att hindra smittspridning av coronavirussjukdomen kan regeringen eller annan huvudman fatta beslut om att stänga ner skolverksamhet och omsorg för barn. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen, under pågående coronahändelse.

Om det fattas beslut om att stänga skolverksamhet och annan omsorg för barn, med anledning av coronaviruset, behöver vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas. MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg av hemkommunen eller huvudmannen.

Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå.

Fokus ligger på samhällets funktionalitet

Till föreskriften hör allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas. Det finns för närvarande inte regeringsbeslut om tillfällig stängning av skolverksamhet. Denna information ska därför ses som vägledande för hemkommuner, huvudmän eller verksamhetsutövare som berörs om ett sådant beslut skulle fattas av regeringen.

MSB har utgått från de 12 samhällssektorer som regeringen pekat ut som särskilt viktiga just för coronapandemin. Fokus ligger på samhällets funktionalitet: vilka funktioner som måste upprätthållas på en acceptabel nivå.

Här kan du läsa mer samt ta del av föreskriften

Publicerad: 27 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 10:19

Senast granskad: 27 mars 2020

Till toppen av sidan