Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 9 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:34

Fel på test av larm för boende nära kärnkraftverk den 2 mars

Ett handhavandefel från sändningsledaren på Sveriges Radio gjorde att RDS-testet av larmmottagarna hos boende runt kärnkraftverken försenades den 2 mars. Även det lästa meddelandet uteblev.

Sändningsledaren blev försenad med att lägga ut RDS-signalen som aktiverar larmmottagarna hos boende nära kärnkraftverken. Signalen gick därför bara ut en kort stund. Sändningsledaren klarade inte i stunden att omformulera meddelandet om testet från MSB för att få plats med det under den avsatta tiden för läsningen. Det ledde till att  uppläsningen uteblev.

Sveriges Radio bedömer att felet inte skulle uppstå i ett skarpt läge, när fönstret för att läsa meddelandet inte är satt till bara en minut. 

Vi avser också att ändra rutinerna så felet inte ska behöva uppstå igen.

Så fungerar VMA och RDS

Publicerad: 9 mars 2020 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:34

Senast granskad: 9 mars 2020

Kontakta

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Till toppen av sidan